ОбществоРегионалниСамоков

ОБЯВА ПТГ “Никола Вапцаров”

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи следните помещения и площи:

  1. Склад, с площ 32.49 кв.м., с предназначение “за склад на стоки”, с начална месечна наемна цена от 71,13 лв. /седемдесет и един лева и тринадесет стотинки/;
  2. Хале № 1, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена 364,50 лв. /триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/;
  3. Хале № 2, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за извършване на бояджийски дейности, за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 364,50 лв. /триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/.;
  4. Хале № 3, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 364,50 лв. /триста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/.;

Размерът на депозитите за участие във всеки отделен търг е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 28.05.2021г. /петък/.

Срокът за закупуване и подаване на тръжна документация за всяко отделно помещение е до 16:00 часа на 28.05.2021г. /петък/. Документация за участие в търговете може да се закупи от ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, стая “Счетоводство”, всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Цената за закупуване на тръжна документация е 10 лв. /десет лева/ /невъзстановими/.

Публичният търг ще се проведе на 31.05.2021г. /понеделник/ в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”.

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 28.05.2021г. между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Стелла Николова, тел. за връзка: 0879 400783, и Галина Велева, тел. за връзка 0879 531265.

За въпроси относно провеждането на тръжната процедура: адв. Петя Ангелова, тел. за връзка: 0884 951299.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close