Седмицата

Общинското лесничейство затяга контрола с нова маркировка от началото на 2015 г.

Gorsko (2)Анелия Балабанова

Поредна стъпка към ограничаване на незаконната сеч предприема Общинското лесничейство в Самоков. Закупени и доставени са софтуер и съпътстващи технически уреди за поставяне на пластини. Те нямат обаче нищо общо с досегашната маркировка на дърветата и свеждат до минимум възможността за злоупотреби.

Управителят инж. Мартин Илиев сподели, че новата система ще заработи от началото на 2015 г. и  поне един-два месеца ще продължи преходният период. Поради недостатъчната обезпеченост към момента ще се работи паралелно по новия метод и по досегашния. „Новата мярка предлага възможности за по-добра отчетност и контрол спрямо досегашните”  – коментира началникът на Горското. Всяка една от доставените 5 000 пластини е с индивидуален номер, който се вкарва в информационните данни и представлява вид персонален идентификационен код. Такива ще се поставят на всяко едно дърво, предназначено за строителни нужди и на отделни бройки от тези за отопление. Така при издаването на превозния билет ще се знае колко дървесни трупи с каква големина са натоварени и превозени. „По този начин и Общината ще може да си направи съответните разчети и планове за лесничейството” – добави кметът Вл. Георгиев.

Първоначално с новите придобивки ще работят трима от служителите на общинското дружество, но се очаква броят им да се увеличи до 8-9. Заделените средства, гласувани с решение на ОбС-Самоков са 20000 лв. Важно е да се отбележи, че промяната в начина на маркиране се предприема в национален мащаб, но лесничейството в Самоков е едно от първите, които пристъпват към реални действия. За да е достатъчно ефективен резултатът работата трябва да се синхронизира с тази на ДГС-Самоков иинформацията е, че там също се реализира подобен проект.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close