ОбществоРегионални

Общинските фирми се отчетоха

Анелия Балабанова

Заседанието на Общинския съвет през месец април минава под знака на отчетите предприятия. Традицията беше спазена и този път. През годините отчетите са успявали да предизвикат множество дискусии и полюсни мнения във връзка с дейността на фирмите. Красноречив пример за това е „Рила-Самоков 2004” – дружеството, свързано с проекта „Супер Боровец”. За пореден път нямаше негови представители, които да разяснят подробности около представения годишен доклад, който в крайна сметка не беше приет от съветниците. Към 31-ви декември акционерният капитал е разпределен между „Боровец Инвестмънс” – 67 %, Община Самоков – 25 % и „Главболгарстрой холдинг” – 8 %. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав Джамила Мухамед Ал-Джабри, Музна Мустафа Латиф, Теро Пекка Халмари, Уафа Ахмед, Калин Пешов, Екатерина Вададжийска и други. Краен собственик на капитала към 31-ви декември 2018г. е Държавният резервен фонд на Султанат Оман. Едва ли е тайна констатираната информация, че дружеството не планира някаква дейност в близко бъдеще. Това от своя страна няма как да прозвучи успокоително за хората, които се надяваха мега проектът да даде тласък за цялостното развитие на туризма в района. Афиширането на „Супер Боровец” се оказа от полза само за конкретни лица, които успяха да продадат притежавани от тях имоти за сравнително прилични суми. Погледнат в общ план проектът се оказа един голям балон.

Говорейки за туризъм, няма как да не споменем и комплекса Цари Мали град в с. Белчин. Реализираните приходи за миналата година от възстановената късноантична крепост възлизат на 218 749 лв. като 213 749 са постъпленията от билети, беседи и 5 000 от продадени сувенири. Туристите са били 58 963, от които 702 чужденци. Обектът е бил посетен безплатно от 11 141 души, от които 2433 са хора с увреждания и 8 708 деца под седем години. Цари Мали град е сред обектите, за които отговаря Историческият музей, който през миналата година е бил посетен от 7 027 човека. Според статистиката, посочена от директора Веселин Хаджиангелов от тях 425 са чуждестранните туристи. Общо отчетените разходи са издръжка на културното учреждение са 61 238лв., в това число за консумативи, вода, еленергия, ремонти, такса смет – 3 994 лв. Част от визията на Самоков, Боровец и околностите като туристическа дестинация е ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”. Дейността му обхваща хотел „Арена”, ТИЦ-Самоков и Самоковото. Директорът Светла Василева обобщи дейността за изминалата година. През изминалата 2018 г. в хотела са реализирани 11751 нощувки от българи и 5463 от чужденци. Броят на туристите, реализирани нощувките е 5 442 българи и 1 483 чужденци – представители на 60 държави. Сравнено с 2017 г. има ръст на реализирания престои с 8.6% и с 14% в този на гостите. Като много положителна се отчита тенденцията все повече посетители да се настаняват за 5 и 6 нощувки. Цялостната дейност на ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” е подчинена на идеята за създаване и поддържане на продукт, който съчетава в себе си всичко необходимо за предлагането на качествен туристически продукт, който да съчетава в себе си удобство и комфорт за гостите. Това обаче става все по-трудна с оглед непрекъснато покачващите се цени на консумативите – газ, ел.енергия, вода и др.

От дружествата на общинско разпореждане е Общинското лесничейство, което за миналата година е реализирало приходи в размер на 1 805 605лв. Тези от юридически лица са 1 507 835лв. с ДДС, а от физически лица са 290 785лв. с ДДС. Новината около „ВиК Чамкория 2006” ЕООД съобщена от управителя Иван Попов е, че фирмата е успяла през първото тримесечие на 2018 г. да възстанови на Община Самоков безлихвения кредит в размер на 21 хил. лв. , още 16 хиляди лева през месец февруари 2019 г. и вече няма задължения към Общината. „През изминалата година въпреки всевъзможните трудности успяхме да пречистваме достигащите до ПСОВ „Яйцето” отпадни води в допустимите граници за 2-ра категория и нямаше никакви забележки при направените проверки от РИОСВ” – коментира той. В бюджета за 2018 г. на ОП „Регионален център за управление на отпадъците” е заложена субсидия от страна на община Самоков за депониран и сепариран отпадък на територията на общината в размер на 275 780 лв., която в  последствие е актуализирана със сумата от 48 713 лв. съгласно решение на Общинския съвет. Включени са също приходи от продажба на сепариран отпадък – 30 000 лв. и общо приходи от приет отпадък от трите общини в РЦУО – 92 459 лв. От общо заложения план по приходите в размер на 446 952 лв., изпълнението е 395 781 лв. или 88.5%. На сумата от 244 124 лв. възлизат извършените през 2018 г. дейности от ОП „Строителство, ремонти и озеленяване”. Извършени са ремонти в Общината, в МБАЛ-Самоков, Спортната зала, старата сграда на Общината, Паровата централа и други дейности, включително и по селата. Във връзка с чистотата, в общинското строително предприятие са ангажирани 39 души посочва в годишния отчет на фирмата управителят й Главев. 11 човека с намалена работоспособност работят в общинската фирма „Мальовица.“Дейността й основно е шивашка, изработва бебешки аксесоари – матраци протектори, посочва в изготвения отчет за изминалата година управителката Ярловска. Приходите за 2018 г. възлизат на 257 523лв.,а разходите са 256 289лв. Общинската фирма има задължения към доставчици 165 974лв. ,задължения към общественото осигуряване и към Общината. Представени и разгледани бяха и отчетите на останалите общински дружества.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close