Общество

Общинска библиотека Самоков част от  „Глобални библиотеки – България”

„Самоков 365”

biblioteka3Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков заедно с още 6 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека”, започват изпълнението на проект на Фондация „Глобални библиотеки – България” –  „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

Проектът е с продължителност една година и  е част от цялостната стратегия на Фондация “Глобални библиотеки – България” за модернизация, европеизация и интернационализацията на библиотеките в страната. Неговите основни цели са- да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб.
Проектът предвижда участие на библиотечни директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума. Чрез участието си в проекта библиотекарите ще повишат познанията си по модерните подходи в управлението на библиотеките, иновативни библиотечни услуги, интерактивни методи за работа с потребители на библиотечни услуги, ще развият нови умения за работа с местните общности, за разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство.
Успешната реализация на този проект ще даде трайни и устойчиви резултати за модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на квалификацията на техните служители ще ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close