Общество

Общината поиска от МРРБ изграждане на нов водопровод от Пукната скала

Самоков 365

Писмо до министър Нанков изпрати кметът на общината Владимир Георгиев с искане за отпускане на средства за изработване на ПУП и работен проект на новото трасе в размер на 50 хил. лв. Към писмото е приложено и искането на ВиК – София област относно необходимостта от изработването на плана и изграждане на новото трасе. Водопроводът, който функционира в момента от Пукната скала и снабдява част от град Самоков с питейна вода е стар и компрометиран. Дължината му е близо 5 км, като част от него е безнапорен стоманобетонен и етернитов водопровод. Изграден е в началото на 50-те години на миналия век. Участъци от него са силно амортизирани и трудно достъпни за ремонт и поддръжка. Горната част не е водоплътна и при повишаване на нивото води до течове и до сериозна загуба на питейна вода. В момента ВиК – Самоков ползва за обезпечаване на водоподаването в града 40% от Пукната скала. Останалата част е от водоснабдяването е през съоръженията на „Софийска вода”, към които се заплаща такса за ползването. Това е икономически неизгодно и по тази причина в мотивацията на предложението на Община Самоков към МРРБ е изтъкнато, че с изграждането на ново трасе на водопровода от пукната скала, ще се подпомогне държавното предприятие ВиК.  Другите мотии, които се посочват в писмото до министър Нанков са, че е избрано трасе, което е леснодостъпно за извършване на строително-монтажни работи. Голяма част преминава през просеки и горски пътища, като се избягва преминаването по съществуващи улици. Това значително намалява разхода по довършителните дейности. Профила на водопровода е съобразно с това, да преминава основно през общински терени и горски фонд. Сведено е до минимум пресичането на препятствия – реки, оврази и дерета. Изграждането на нов безнапорен водопровод ще доведе до намаляване загубите на питейна вода.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close