ОбществоРегионалниСамоков

Няма да има повишение на таксата за битови отпадъци

„Самоков 365“

На 18.12.2023 г. бе проведено обществено обсъждане за размерa на такса битови отпадъци за 2024 г. и на план – сметката на разходите за чистотата.

Обсъдено бе намаляването на размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2024 г. до определения минимален размер от 300 лв, при условие, че разликата се компенсира от държавния бюджет за 2024 г.

Размерът на такса битови отпадъци се запазва със същите параметри, каквито бяха през 2023 г. Това е предложението на общинска администрация, отразено в докладна до общински съвет. Към предложението е представена и план -сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на отпадъци и за поддържане на чистотата на обществените пространства през 2023 г.

Заложените разходи по чистотата, освен сметосъбирането, включват почистване и поддържане на обществени пространства. Към тази план-сметка се включва зимно и лятно поддържане на общинската пътна мрежа в т.ч. машинно метене и миене.

Сериозно перо в дейностите по чистотата представлява и ликвидирането на локалните сметища, които все още продължават да се образуват на територията на цялата община. В това отношение се предвижда затягане на контрола и съставяне на актове на нарушителите. Община Самоков ще продължи да работи активно в насока опазване на околната среда, като и през следващата година се предвижда провеждане на мащабна пролетна кампания.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close