Седмицата

Нови работни места по програма „Клио”

programa klioСамоков 365

На проведен Съвет за сътрудничество към Бюро по труда – Самоков беше разгледан и одобрен проектът на община Самоков за кандидатстване по програма „Клио”. Реализацията на националната програма ще бъде осъществена през 2015 година като се предвижда разкриването на 110 нови работни места, за извършване на дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти, които се явяват недвижимо културно наследство по поддържане на паметници на културата с национално значение. В него са включени Цари мали град, Митрополитската, Бельова и Долномахаленската църкви и Девическият манастир. Разработеният проект е окомплектован и внесен в Министерство на труда и социалната политика. Там ще бъде разгледан от комисия, която трябва да одобри или отхвърли проекта. Тя ще има и последната дума за крайния брой лица, които ще бъдат наети по проекта. В разработката на общината за посочения брой лица, проектът е на стойност 559 380 лв., които ще се осигурят от държавния бюджет. Общината ще участва и със собствени средства в размер на 48 400 лв., като половината от тях ще се разходват за допълнително възнаграждение, а другата половина за материали. Наетите по програмата лица, освен че ще им бъде осигурена заетост за 8 месеца, но ще бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация.
Целевата група, която ще обхване програма „Клио” са безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”. Тя е насочена предимно към хората, които са продължително безработни, безработните младежи до 29 – годишна възраст, както и тези над 50-годишна възраст.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close