ЗлободневноОбществоРегионалниСамоков

Нови икономически мерки в борбата с безработицата

“Самоков 365”

В първия ден на юли бяха обявени новите мерки за подпомагане на бизнеса заради кризата с Covid-19. Налице е възможността за кандидатстване на работодатели по схемата „Заетост за теб”. Тя се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е финансирана със средства от Европейския съюз.

„Целта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на лица, останали без работа в следствие на възникналата пандемия и разпространението на Covid-19, а също така да се окаже подкрепа на работодателите да наемат безработни с осигурената субсидия за заетост” – поясни началникът на Дирекция „Бюро по труда” – Самоков – Венета Галева.

Предвидените средства са в размер на 160 млн. лв. като приоритетно 50 млн. лв. от тях ще бъдат насочени за секторите „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Туристическа, агентска и операторска дейност” и други свързани с пътувания и резервации. Реализацията на проекта е в отговор на настъпилите икономически последствия от усложнената епидемична обстановка в страната. На редица икономически субекти и работодатели им се наложи да намалят или изцяло спрат изпълнението на своите дейности, вследствие на бързо разпространяващия се коронавирус и наложената социална изолация, с цел превенция от пренасяне на заразяването.

Допустими работодатели са всички, регистрирани по Търговския закон. Включително и общински предприятия, регистрирани по чл.52 ал.3 от Закона за общинската собственост. Допустими за кандидатстване са организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и такива, регистрирани по Закона за народните читалища.

„Бенефициенти по проекта са всички безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда като единственото изискване е да не са работили при работодателя, който кандидатства повече от един месец от датата на подаване на заявката” – подчерта Венета Галева.

Предвиденият период на заетост е три месеца. Средствата, които се изплащат са минимална заплата и осигуровките върху нея като условието е да има устойчивост на заетостта. Изискването е 75% от наетите лица да бъдат оставени на работа след това още толкова време, за колкото са наети. От значение затова колко безработни лица могат да бъдат наети е числеността на наличния персонал. Ако фирмата е до 10 човека, в нея могат да бъдат наети най-много две безработни лица. До 50 души се допускат 10 лица, до 250 – 30 лица и над 251 – до 60 лица. Работещите и развиващи дейност в областта на ресторантьорството и хотелиерството, с персонал до 250 човека могат да наемат – 50 лица, а над 251 души персонал се допуска да бъдат наети до 100 безработни.

Важно е да се знае, че кандидатстването става само електронно, а списък с одобрените работодатели ще бъде публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. Венета Галева коментира, че се очаква по-голям интерес от работодателите в района към другите две мерки – продължението на ПМС 55. Това, което със сигурност може да се каже на този първоначален етап, че е разширен обхватът на работодателите. Те могат да кандидатстват за получаване на компенсации за период до 3 месеца – от 1 юли до 30-ти септември като при възможност мярката може да бъде удължена. Третата мярка е решение на Министерски съвет 429 от 26-ти юни. Тя обхваща работодатели от пътническия, градски и крайградски транспорт, воден транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и туристическа агентска и операторска дейност. Предвидени са 290 лева за всяко заето лице за период до 6 месеца. Фирма., в областта на хотелиерството и ресторантьорството, е допустима и по 3-те мерки.

Това са само част от мерките за икономическа стабилизация. Припомняме, че в ход е схемата 60/40. 98 са подадените заявления до края на юни за 1300 заети лица. Обезпокоително е, че безработицата в края на май се увеличила двойно в сравнение със средата на март. Само за два месеца и половина тя нараства от 7 на 14%. Радващо е, че през юни тенденцията е броят на регистрираните да е по-малък от този на наетите лица. Остават въпросителните доколко новите мерки ще доведат до намаляване на безработицата.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close