ОбществоРегионални

Нова социална услуга на Общината ще предлага специализирана грижа за възрастни и хора с увреждания

Самоков 365

Нова социална услуга ще развива Община Самоков във връзка с одобрено проектно предложение. Неговата цел е изграждане на модел за патронажни грижи на хората с увреждания и възрастните лица, включително такива с хронични заболявания и трайни увреждания. Тя е различна от предлаганите до момента по линия на Домашния социален патронаж /ДСП/. Акцентът се поставя върху специализираната помощ, в това число медицинска, психологическа, социална. Специфичната цел е осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хората с увреждания с цел подобряване качеството на живот. Чрез изпълнението на дейностите, предвидени по проекта се очаква да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на мотивиран персонал за предоставянето им.

Всички желаещи да ползват почасови услуги е необходимо да подадат заявление за участие и документ от лекар за необходимостта от ползването им. След приема ще се извърши подбор на потребителите. От Общината поясняват, че с предимство ще се ползват самотноживеещи хора с увреждания, лица с хронични заболявания и такива преминали болнично лечение в интензивен, кардиологичен, неврологичен сектор, преживели инсулт или тежки травматологични операции, имащи затруднения в самообслужването. При определянето им ще се взима предвид липсата на близки, които могат да съдействат за осигуряване на медицинска помощ. Предвидено е медицинските специалисти да посещават потребителите в домовете им като извършват дейности изразяващи се в проследяване на общото здравословно състояние, измерване на кръвното налягане, пулс, тегло и кръвна захар, правене на превръзки, подкрепа и съдействие пред лични лекари и др.

Рехабилитаторът е медицински специалист, който прилага комплекс от методи за лечение, с които се възстановява нормалното състояние на организма след заболяване. Дейността му ще се извършва в дома на потребителя, като помага на лежащо болни или трудно подвижни хора да се раздвижат. Общият брой на потребителите ще бъде 131 лица, а одобреното финансиране е на стойност 362 141.60 лв.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close