БългарияПолитикаРегионални

Николина Ангелкова: Гарантирам, че ще работим по изграждането на инфраструктурата в малките населени места

Г-жо Ангелкова, Вие вече сте депутат от 44 НС. Името Ви се спряга усилено отново за поста министър на туризма, има ли вече някаква яснота?

Преговорите за коалиционното споразумение между ГЕРБ и Обединени патриоти напредват, но все още не е коментиран персонален състав на Министерския съвет. Единственото, което е ясно на този етап е, че министър-председател ще е Бойко Борисов, както и че структурата на Министерски съвет ще остане същата като досега – със 17 министерства и 4-ма вицепремиери.

По отношение на туризма какво оставихте недовършено през изминалия мандат и какви са набелязаните приоритети в новия?

ПП ГЕРБ бе единствената партия, която оцени  потенциала за развитие на туристическата индустрия като мотор на икономическия растеж и прояви политическа воля за структурирането му в самостоятелно Министерство.

За тези 2 години бе извършена огромна по обем работа, като рекордните резултати постигнати през 2016 г. от над 8.2 млн. чуждестранни туристи посетили страната, ръст на приходите от международен туризъм с над 16% или цифром над 6.2 млрд лв. са доказателство, че положените усилия са в правилна посока. Наш ангажимент ще бъде надграждането на  тези резултати и превръщането им в устойчива тенденция.

На първо място ще продължим налагане ребрандирания имидж на страната, като предпочитана, целогодишна дестинация, предлагаща висококачествен туристически продукт и привличаща по-голям брой туристи и по-платежоспособни клиенти. Наш основен инструмент ще продължи да бъде извеждането на културно-историческия туризъм, спа и балнео-туризма като водещ елемент от националната туристическа реклама.

Основно конкурентно предимство на страната ни по отношение разгръщане потенциала на туристическа индустрия и реализиране на максимален обем от съпътстваща икономически активност е културно-историческото наследство. В тази връзка ще положим фокусирани усилия по отношение стопанисването на туристическите атракции публична държавна собственост, които да бъдат генератор за привличане на туристи в регионите.

По отношение на регулаторната рамка, знаете, че приехме промени в Закона за туризма, за въвеждането на единната система за туристическа информация, която да свърже  регистрите на хотелите с НАП, МВР и общините, с цел гарантиране сигурността на туристите и поставяне конкурентоспособността в сектора върху реална основа.

Ще положим още усилия за ефективна работа по законовата рамка, регулираща статута на националните ни курорти. Необходима е съвременна правна база, унифицираща изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическа инфраструктура на територията на националните курорти, както и общо решение по въпросите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване; поддържане и облагородяване на зелените площи; организацията на движението и паркирането; разполагане на преместваеми обекти и съоръжения; осигуряване на медицинско обслужване; организация на работното време и озвучаването на открити площи.

По отношение стопанисването на плажовете постигнахме конкретен резултат в драстично намаляване цените на чадъри и плажни принадлежности. Смятаме, че тази политика трябва да бъде продължена, чрез групиране и категоризиране на морските плажове спрямо техните индивидуални характеристики.

Липсата на достатъчно на брой обучени и квалифицирани кадри е основен проблем пред туристическия бранш. В тази връзка бе сформиран междуведомствен съвет, както и бяха предприети конкретни законови промени по отношение закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В контекста на това, че образованието и квалификацията на човешкия капитал, бе основен акцент в предизборната ни програма ще положим максимални усилия за постигане на устойчиво решение на кадровия проблем в сферата на туризма, без да разчитаме, че граждани от трети страни могат перманентно да осигуряват необходимата на сектора работна ръка.

Много често в различни разговори в кабинета става дума за стабилност на държавата. Какво всъщност разбирате под стабилност ? Това, че ПП ГЕРБ има мнозинство в парламента, за да изкара 4-годишен мандат или стабилност по отношение на гражданите, предвид факта, че нацията се топи. България е една от водещите страни по смъртност, а по последни данни се е завишил процентът на трайно емигриралите от държавата.

В трудните времена в световен мащаб страната ни се нуждае от стабилно правителство и единно парламентарно мнозинство, които да работят в интерес на всички български граждани. За ГЕРБ националният интерес е на първо място. Хората поискаха това с вота си и ние сме длъжни да се съобразим. Властта не е самоцел за нас. Нуждаем се от пълен мандат за да можем да изпълним всичко заложено в програмата ни.  Хората очакват бързи решения, прозрачност и диалог. Ние от ГЕРБ винаги сме носили политическа отговорност, признаваме и грешките си и щеше да е добре ако всички  управлявали държавата ни понесат отговорност.

И в тази връзка с по-горния въпрос, как ще коментирате миналите отношения Сидеров – Борисов. Участието във властта ли може да премахне всякакви противоречия? Това ли е основната причина?

Съотношението между партиите в парламента е определено от българският народ. В  център дясно  са ГЕРБ, Обединени патриоти и партията на г – н Марешки. Тук не става дума за лични отношения, а за обединение на политиците в името на стабилността  на държавата.

Кои са основните проблеми, които споделяха с Вас гражданите по време на предизборните обиколки и сега вече като действащ народен представител?

Както обещах по време на кампанията, оставам близо до всички граждани от София област. За мен е много важно да се виждаме често, за да продължим да обсъждаме идеи и проблеми, свързани с населените места. Основният проблем, който имат жителите на областта  е свързан с инфраструктурата. Необходимо е  рехабилитиране на пътища и изграждане на водопроводи и канализация. Защото само, когато имаме добра инфраструктура, можем да привличаме инвестиции и да създаваме работни места. За решаването на някой проблеми са нужни законодателни промени, с които се ангажирам като нареден представител.  Като например:  ще  инициирам законодателна промяна, която да задължава местната власт да приема за разглеждане исканията на минимум 25% от местните жители. Решението ми е мотивирано от факта, че не винаги кметът на дадено населено място се съобразява с желанието на хората.

Самоков е най-голямата община в Софийска област и Вие обещахте, че често ще идвате тук. С оглед на това, че все пак районът е фокусиран върху развитието на туризма, кои трябва да бъдат основните приоритети и стъпки от страна на държавата, свързани с развитието на зимните курорти и конкретно Боровец?

По отношение на развитието на туризма  областта, съм се ангажирала максимално бързо да се популяризират всички туристически обекти, каквато е Древноримската резиденция на Константин Велики  до Костинброд. По стария римски път да свържем с област Кюстендил. Имаме изключително много минерални извори, които не се използват, особено в Момин проход и Пчелин. Залагаме и на развитие целогодишния достъп в планината. В София-област е Боровец, Белмекен, така че е важно да може да се създадат условия за изграждане на нови лифтове и ски влекове, подчертавам при спазване на законите за опазване на околната среда. Важно е да имаме целогодишен достъп до планината, за да могат хората да се радват на това, което природата ни е дала. Необходим е фокус  върху националните курорти, които са лицето на българския туризъм. Важно е да се изясни техният статут, защото голяма част от приходите, които влизат в дадена община, на чиято територия има национални курорти, се формират именно от курортите.

Инфраструктурата е решаваща за развитието на бизнеса и икономиката. Каква е визията Ви предвид лошото състояние на голяма част от пътищата в областта и да очакваме ли някакво развитие по темата?

Мога да гарантирам, че  ще продължим работата си по  изграждането на инфраструктурата в малките населени места, защото само тaка е възможно привличането на инвестиции в общините. А по отношение на конкретните приоритети със сигурност за мен е много важно да се рехабилитира Златишкият проход, пътят София – ­ Самоков ­ – Дупница, пътят Костенец – ­ Долна баня- Радуил ­- Самоков.

Смятате ли, че ще намерите общи допирни точки с местната власт по важните въпроси?

Силата на ГЕРБ е, че ние не делим хората по пол, възраст или вероизповедание. Ние не делим населените места в България на големи и малки. Ние искаме да работим за всеки един човек. Затова и взаимодействието между местната власт, парламента и правителството е изключително важна, защото само по този начин може да се работи за развитието на населените места.

Tags

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close