ЗлободневноОбща категорияРегионалниСамоков

Не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси

„Самоков 365”

Вчера, 13 юли, се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвената Наредба за определяне размера на местните данъци и такси, която предстои да бъде приета на заседанието на ОбС този месец /23.07.20 г./

На срещата стана ясно, че не се предвиждат никакви промени в размера на местните данъци и такси. Такива не могат да бъдат правени в средата на календарната година, а само в края на текущата и важат от следващата. Кметът Георгиев подчерта, че са извършени корекции в Наредбата, за да може да съответства на новите правила. Същата е издадена на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и заменя досега действащата Наредба № 13.

В изпълнение на чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет-Самоков приема Наредба №13, регламентираща размера на местните данъци и такси в Самоков. Оказва се, че част от предвижданията не отговарят на актуалните разпоредби от ЗМДТ и поради това се налага привеждането й в съответствие с нормативните изисквания.

Началникът на отдел „Местни данъци такси” Йорданка Велева по ясни, че приемането на новата Наредба цели синхронизиране на текстовете при запазени размери на до сега действащите ставки. Различията касаят два члена – чл. 52, ал.9 и чл. 7а, който се отнася до данъка върху таксиметровия превоз. В рамките на предвидения едномесечен срок гражданите имаха възможност да направят предложения и становища по проекта, публикуван на сайта на Община Самоков.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close