Регионални

Невидимите мостове между родителите, учителите и децата

Анелия Балабанова

Семинар „Мост – дете-учител-родител” събра в залата на Младежки дом-Самоков родители и учители. Инициативата се организира от СНЦ „Реформа и развитие” в рамките на проект „Преди училище”, осъществяван в партньорство с Община Самоков, ДГ „Пролет” и ОДЗ „Звънче”.

Румяна Цолова откри проявата като изтъкна, че общуването с децата е изкуство, което усвояваме след като станем родители. Добрият родител е и добър слушател. След това даде думата на Станка Методиева – администратор по проекта, която очерта основните цели и дейности. Най-общо те са свързани с подпомагане адаптацията на деца, за които българският език не е майчин и подкрепа на предучилищното възпитание.

Идеята е всички малчугани да бъдат обхванати в детската градина и преходът към училището да стане по-плавен. Проект „Преди училище” се осъществява по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос „Образователна среда и активно социално включване”. Като част от предвидените дейности са заложени две кръгли маси и два информационни семинара. Искра Радева – старши експерт Образователни дейности към проекта говори за приобщаващото образование. Като най-важна тя набеляза възможността „Да бъдеш признат, приет и оценен за самия себе си”. Даниела Попова /ромски медиатор/, Емилия Атанасова /обучител/ и Ели Лухова /ромски медиатор/ изнесоха останалите доклади. Те бяха свързани съответно с „Ромите – един познат и непознат свят на приятелство”,  „Сътрудничеството между родители и учители – условие за успеваемостта на децата в училище” и „Образование и професионална реализация”. Обхванатата целева група включва 110 деца от етническите малцинства и 40 родители на деца, участници в проекта. Работата с тях продължава.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close