Слайд категория

На интернет страницата на общината е публикуван отчетът за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2013 г.

pariИнформацията за изпълнението на приходната и разходната част на финансовия план на общината можете да видите на сайта, където е качена справката, която ще бъде представена и на юлската сесия на ОбС. С нея вече са се запознали и постоянните комисии към ОбС. Тя е приложена и към материалите за сесията на всеки един съветник. Отчетът показва, че Община Самоков изпълнява на 57,85% приходната си част. 15 234 911 лв. са постъпленията в общинския бюджет към дата 30 юни. Цифрите показват, че общината се справя добре с финансовата си политика, особено важна в частта си местни приходи, където изпълнението е на 53.40%. Това изпълнение показва, че общината успява да събере собствените си приходи и изпълнението на финансовия план в тази част е успешно. По разходната част се отчита намаление, спрямо заложения план, което се дължи на взетите мерки по отношение на намаляване на разходите и внимателно управление на средствата. Разходната част в бюджета е изпълнена на 41.45% или 10 918 308 лв.. От тях за местни дейности са разходвани 37% от заложения годишен план, а за делегираните от държавата дейности като образование, култура и социални дейности – 46,76%. Анализът показва, че община Самоков е насочила усилията си към свиване на разходите по местните дейности, като е определила приоритети, но от друга страна изпълнява съвестно ангажиментите си по отношение на транзакциите от държавния бюджет.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close