Самоков

На второ заседание се събраха от съвета към парк „Рила”

053_003_Nacionalen_park_Rila.jpgСамоков 365

На 26 август в Посетителски център Паничище бе проведено второ заседание на Обществения консултативен съвет към Дирекция „НП Рила“. Кметът Владимир Георгиев, който е заместник-председател на съвета, взе участие в срещата. Заседанието протече в присъствието на 28 от членовете на Съвета, пред които бяха представени актуализираният проект на Плана за управление на НП „Рила“ – и проектът на План за управление на Резерват „Рило-манастирска гора“.

Участниците са обсъдили и приели точка по точка направените предложения, като спорните моменти са оставени за преработка и ще бъдат обект на следващо заседание. Проблем е искането за разширяване на зоните с ограничено човешко въздействие, което според кметовете на всички рилски общини и ненужно и само ще възпрепятства развитието на териториите.

Изнесените данни показват, че флората и фауната в тези територии не са нарушени, запазено е биоразнообразието, нормално се развиват популациите на различните защитени видове, което означава че не е нужно въвеждането на нови забрани и ограничения. Според кмета Георгиев по-важно е да се правят повече разяснителни кампании относно опазването на природната среда и поведението на туристите в границите на парка, а не налагането на нови рестрикции. Определена е и датата за следваща среща на Съвета – на девети септември. Тя ще се проведе отново в Паничище.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close