ОбществоРегионални

Начало на дуалното обучение в ПГ по туризъм

Самоков 365

На 02.09 в ПГ по туризъм – Самоков се състоя работна среща на ръководството на гимназията и работодатели, представители на водещи фирми в сферата на туризма в региона, във връзка с началото на дуалното обучение на ученици.Програмата на срещатавключваше две части – първа – административни въпроси и втора – организационни. В първата част участваха Таня Шолева от “Самоков Боровец” АД, Кремена Божкова от хотел “Рила”, 2010 Боровец, Светла Василева от “Арена Самоков” към Общинско предприятие «Маркетинг, туризъм и туристически дейности», от една страна, и от друга, представители на училището – Борислава Хаджийска – директор, Николай Ковачев – заместник-директор и Мариана Бакрачева – учител методик. Във втората част се включиха активно учениците от 11 клас,специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”. Гимназията има сключен договор за провеждане на дуално обучение и с „Диамант – Велчеви – ООД“, фирмата е осигурила обучение чрез работа за 8 ученици.

Дуалното обучение е регламентирано вредица закони и наредби, най-важните от които са Законът за професионалното образование и обучение и Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Срещата бе важна и полезна за двете страни, като бе наложена от необходимостта да се урегулира исъгласува сътрудничеството,както и даде възможност участниците да споделят взаимните си изисквания, страхове,опасения. Дуалната система на обучение е нова форма на обучение не само за гимназията по туризъм, но и за училищата в Софийска област.

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорствомежду един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение (в случая ПГТ).Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва: 2 дни практическо обучение в реална работна среда и 3 дни обучение в училище в 11 клас и 3 дни практическо обучение в реална работна среда и 2 дни обучение в училище за 12-ти клас.

За петима ученици отговаря един наставник, служител на съответното работно място. Учениците ще получават и възнаграждения в размер на 120 лв., които са обвързани с изпълнение на задълженията на работното място. Отсътвията се оправдават с болнични листове, а възнагражденията зависят от реално отработените дни.Учениците ще се обучават по график, утвърден от работодателя. Все още не е ясно дали графикът ще позволява  работа през активния туристически сезон –декември – март и през почивните дни.Работните дни ще бъдат определени през втората половина на седмицата.

До 15.09 ще бъдат сключенииндивидуални трудови договори между работодателите и обучаемите. Работодателите имат ангажимента ида уведомят Инспекцията по труда. Основните работни места са кухните на хотелите и ресторантите, т.е. ще се обучават в кулинария, а  през следващата учебна година ще имат възможност да учат в реалната работна среда на търговските зали, или сервиране. Учениците са участвали в класиране при разпределянето им по фирми.

До 15.09 ПГ по туризъм пое ангажимент да обучи наставниците, определени от всеки работодател. И да издаде сертификати за проведеното обучение. Във втората част на срещата учениците се запознаха с представителите на фирмите -работодатели и уточниха необходимите документи да подготвят/от договори до банкови сметки/,за да започнат работа по обектите.Обсъди се и изискването за облеклото и за външния вид на учениците при явяване на работа.Към задължителната документация на учениците е и тетрадка-дневник с обозначените теми, изготвени от учителя-методик и наставника. Мъдрите китайци имат сентенцията: „И най-дългия път се започва с една малка стъпка”. Тази среща на трите страни наистина е първата крачка към нещо ново и полезно не само за ПГТ, но и за общината ни.

На добър час! Успех и кураж на всички! ПГ по туризъм благодари на фирмите, подкрепили идеята да се провежда дуално обучение, и е отворена за нови партньорства.

ПГ по туризъм -Самоков

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close