Седмицата

Началото на годината – време за данъци

123Анелия Балабанова

Началото на годината е време за данъци. Вече тече усилена подготовката за началото на кампанията. Идеята е този път уведомителните писма, които се разпращат до задължените лица да съдържат максимална информация за налозите. Освен данък сгради, такса смет ще бъдат включени превозните средства, такса куче и евентуално наемите. По всяка вероятност плащанията ще започнат от февруари. Традиционно, 30-ти април е срокът за плащане на първата вноска с 5% отстъпка, а 31 октомври крайната дата за погасяване на задълженията. За улеснение това ще може да става по много и различни начини – на касата в Общината, чрез посттерминал, а за данъчно задължените лица по селата – на място в кметствата. Вече са обхванати абсолютно всички населени места с програмния продукт като пряко ангажирани са кметовете и кметските наместници. Те са водещите, но при необходимост съдействие им оказват и техническите изпълнители.

През 2014 г. почти на всички планови приходи има преизпълнение. 119 % е изпълнението на туристическия данък, близо 21 хил./102%/ са събрани от глоби. Най-много се разчита на данък сгради, заплащането на такса смет и за притежаване на лек автомобил, както и на отчисленията при покупка и продажба на недвижим имот. Йорданка Велева – началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Самоков съобщи, че има доста голям интерес от граждани и фирми, подали заявление за освобождаване от заплащане на сметоизвозване и сметосъбиране. Одобрени са 878 физически лица и на 18 е отказано. Съотношението при фирмите е 471 на 6.

Сериозен проблем остават просрочените стари задължения, т.нар. недобори. На абсолютно всички длъжници се пращат покани и актове, които при неизпълнение са препращат на частен съдебен изпълнител.  Актуална информация за непогасените дължими вноски може да бъде намерена на сайта на Общината.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close