Политика

Народният представител Ирена Коцева: „Ако днес има предсрочни избори, конфигурацията няма да бъде много по-различна”

 

Съветниците от ГЕРБ ще бъдат коректив на местното управление в Самоков

kocewaАнелия Балабанова

В края на всяка изминала година обръщаме поглед назад. Неизбежно идва равносметката за свършеното и пропуските. Кои са постиженията – движещата сила, която ни е карала да вървим напред и можеше ли резултатите да придобият по-различни измерения – в положителна насока. Всеки може да даде своя отговор и да „тегли чертата” в личен план. Със сигурност обаче ситуацията по-различно когато от твоите решения, идеи, предложения, действия или бездействие зависи бъдещето на държавата, т.е. на всички нас. Каква беше изтичащата година за народния представител от Самоков Ирена Коцева. Поутихна ли екотът от проведените преди броени седмици местни избори? Вероятно това е въпрос на гледна точка – вижте тази на депутата от ГЕРБ Ирена Коцева.

Г-жо Коцева, прелистваме последната страница от календара за 2015. Каква е равносметката за Вас в личен, професионален план и като народен представител?

С благодарност и любов към моето семейство, приятелите, колегите ми за тяхната подкрепа, разбиране и одобрение. И въпреки, че през годината имах своите тежки моменти на разочарования, борби на /за авторитети, разединение, обезверяване, изпращам 2015 година с надежда и увереност, че можем да бъдем по-добри, по–продуктивни, и все по- рядко в конфронтация помежду си. В продължение на 12 месеца представлявах своите избиратели, избирателите от 26 многомандатен район като народен представител от най-голямата парламентарно представена група.

Периодично, под различни форми съм информирала за работата си в парламента и като член на парламентарните комисии – Комисия по образование и наука, Комисия по регионално развитие, местно самоуправление и благоустройство.Участвах в законодателни инициативи и обсъждания на: Законопроект за енергийната ефективност, Законопроект за изменение гражданската регистрация, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит на публичните средства, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на общ. собственост, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Законопроект за предучилищното и училищното образование, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в РБ,Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалната квалификация.

Бяхте в основата на закона за предучилищното и училищно образование. Чувствате ли се удовлетворена от постигнатия резултат?

С приемането на закона, вносителите от ГЕРБ изпълнихме ангажимент, за който страната ни неизменно бе критикувана от Съвета на Европейския съюз – както и пред гражданите за приоритет на образованието и провеждане на модерна образователна политика.

Този закон гарантира ориентиране на образователния процес, на всички образователни степени, към развитие на потенциала на детето и ученика, на неговата инициативност, креативност, предприемачески дух, изграждането на добри практически умения, адекватни на изискванията на бизнеса и налагане на концепцията за учене през целия живот.
За пръв път в новата ни политическа история образованието се определя като национален приоритет. През последните години огромен брой – учители, експерти от министерството и експерти от неправителствените организации, университетски преподаватели, представители на научната общност, на местната власт и на синдикатите, психолози, родители отделиха много от своето време, за да имаме този закон днес.
Законът е само първата стъпка на промяната. Той е солидна основа, на база на която да се променят учебните програми, да осъвремени учебното съдържание и да се напишат новите учебници.

Друга мащабна инициатива, подета от партията, която представлявате – ПП ГЕРБ беше националната програма за енергийна ефективност. Оправда ли тя очакванията?

Ползите от нея включват подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда. Цялостното обновяване на сградите, включва не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, и довежда до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.

Икономическият ефект от Програмата е свързан и с предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др. По този начин  се осигурява и допълнителна заетост.
Програмата продължава стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради и повишава обществената осведоменост за начините, водещи до повишаване на енергийната ефективност.Тук е мястото да  припомним, че от януари 2016 г. за обновяване ще могат да кандидатстват и по-малките панелни сгради. Собствениците трябва да се възползват, защото сега предоставяният от държавата ресурс е 100% безвъзмезден, а след време той ще намалява и собствениците ще съфинансират отделни дейности.

През изтичащата година не липсваха и политически трусове, породени от едни или други фактори. Има ли повод за притеснение и могат ли те да доведат до сериозни последици –  разпад на управляващото мнозинство и предсрочни парламентарни избори, каквито коментари се чуват?

Несъстоятелно е да говорим за избори, не само защото днешното управление няма алтернатива, но и от гледна точка на сигурността и стабилността на държавата. Ако днес има предсрочни избори, конфигурацията няма да бъде много по-различна. Раздробен парламент, тежка конфронтация между политическите сили, а на страната ни е необходима стабилност.

2015 премина под знака на проведените местни избори. Каква е вашата оценка?

На местните избори 2015 година, ПП ГЕРБ отчита изключително добри резултати : 22 области, които се управляват от ГЕРБ, 1020 кметове на малки населени места, 1727 общински съветници, 129 кметове на общини.

ГЕРБ постигна най-голямата си победа и пое най- голямата отговорност.

Какви ще бъдат ролята и участието на партията на местно ниво, в управлението на Самоков?

В Самоковска община избирателите определиха съветниците на ГЕРБ да бъдат коректив на местното управление.Съветниците на ГЕРБ ще работят и следят за законосъобразността на всички решения и предложения на ОбС. Ще работят отговорно, активно за решаване на реалните проблеми, които ни бяха поставени по време на предизборната кампания и в изпълнение на нашата управленска програма.

По отношение парламентарната дейност и работните срещи в чужбина какво успяхте да постигнете?

През 2015 година продължи и работата ми като член на Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ ОССЕ/ Участвах в две мисии в Турция и Таджикистан. Представлявах парламента на годишните срещи на Асамблеята във Виена, Австрия и във Финландия. В Хелзинки участвах в честванията по случай 40-та годишнина от основаването на Асамблеята. Докладчик бях на форума за политиките за равенството между половете в Киргизстан.

Като председател на групата за приятелство между Р.Словакия и Р.България участвах в срещите на президента на Р.Словакия Андрей Киска в България 10-11.12.2015 г. Насърчаването на двустранния икономически обмен и инвестиции, разширяването на сътрудничеството в областта на науката и културата, партньорството в енергетиката и в сферата на сигурността, подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., както и миграционната криза в Европа, бяха във фокуса на разговорите.

Какви ще бъдат акцентите и задачите за следващата година?

Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление и правото на участие в делата на местните власти е ангажимент към една от най-авторитетните организации на местните власти на европейско ниво-Бюрото на конгреса на местните и регионалните власти на СЕ, поет на срещата на  Бюрото на КМРВ в София в рамките на Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Предстои ни още много работа. Необходими са реформи в много сектори и политики. Имам волята и отговорността да продължавам да давам най- доброто от себе си.

“Правете всичкото добро, на което сте способни,
с всички средства, които имате,
по всички начини, които знаете,
на всички места, където можете,
на всеки човек, на когото можете,
докато можете!”

~ Дж. Уесли

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close