ОбществоРегионални

Наркотиците и нарушенията зад волана – акцент в работата на Районната прокуратура в Самоков

Самоков 365

През изминалата година работата на РП-Самоков е била по-натоварена в сравнение с предходните две години. От 9 прокуратури в област София, РП-Самоков е една от най-натоварените. Този извод може да се направи не само за работата на прокуратурата, но и за дейността на останалите две институции – полиция и съд, с които прокуратурата работи съвместно. Доброто сътрудничество и взаимодействие между тях дава и добри резултати, каквито прокуратурата отчете за работата си през 2018 г.

През 2019 г. прокурорите при РП-Самоков са работили по общо 1779 преписки, а през 2018 г. по 1772 преписки като в това число се включват и административните преписки. За 2017 г. броя на преписките е 1764 броя. Този показател сочи, че през изминалата година прокурорите са работили по повече преписки в сравнение с 2018 и 2017 г.

През отчетния период са образувани нови 818 преписки, за 2018 – 912 преписки, а за 2018 – 703 броя. Наблюдава се намаляване в броя на образуваните преписки в сравнение с 2018 г. и увеличаване в сравнение с 2017 г.

През 2019 г. прокурорите при РП-Самоков са решили общо 803 преписки, за 2018 – 792 бр. Решени са по-голям брой преписки в сравнение с 2018 и 2017 г., като следва да се има предвид, че през 2019 г. реално са работили 3.44 прокурори. О   т месец юни 2019 г. в РП-Самоков работят трима прокурори. През отчетната година са били решени 738 дела, а за 2018 г. – 633, а за 2017 – 468 дела. Това представлява 58.66% от общо наблюдаваните дела, които са 1256.

Налице е увеличаване броя на решените ДП-та в сравнение с предходните две години. През отчетната година спрените досъдебни производства са 243. През 2019 са прекратени 328 дела, а за 2018 – 306, 2017 – 298, 2016 – 319 в това число и прекратените по давност дела. Броят на прекратените досъдебни производства представлява 44.44%, за 2018 – 48.34%, за 2017 – 47.99% от общо решените дела. Наблюдава се леко повишаване на прекратените дела в сравнение с 2018 г., което се дължи на прекратените по давност дела. За характеризирането състоянието и тенденциите на престъпността в района на РП-Самоков е необходимо да се отчете и санкционираната престъпност. През 2019 г. внесените в съда прокурорски актове са 186, а за 2018 – 151 дела, за 2017 – 200 и за 2016 – 189 дела. На база общо решените, делът им представлява 25.20%, а за 2018 – 23.85%, за 2017 – 32.21%. Наблюдава се като цяло увеличаване в броя на внесените дела в съда.

Освен тези цифри следва да се посочи, че прокуратурата работи приоритетно по преписки, които съдържат данни за домашно насилие, по преписки, които съдържат данни по Закона за здравето, а именно: принудително настаняване за лечение на лице, страдащо от психично заболяване в случаите когато то е опасно за себе си или за околните. През отчетния период пострадалите физически лица от извършени престъпления са 346 бр., от които мъжете са 224 бр., жените са 122 бр. Пострадали са 6 непълнолетни лица и 3 малолетни. През отчетния период в РП-Самоков са наблюдавани 78 бр., а за 2018 г. – 63 дела с предмет наркотични вещества. Наблюдава се значително повишаване броя на тези дела за отчетния период.

Следва да се посочи, че най-голям е делът на престъпленията по глава 11 от НК, а именно: престъпления по транспорта. Това са престъпления по чл.343б, по чл.343в, 345 от НК и реализирани ПТП, в следствие на които са причинени средни или тежки телесни повреди. Престъпленията по чл.343б от НК и по чл.343в от НК са престъпления, по които деецът е управлявал МПС след употреба на алкохол над 1.2 промила или на наркотични вещества, или е бил неправоспособен водач и в едногодишен срок от наказанието му по административен ред отново е управлявал без свидетелство за управление на МПС. Броят на тези дела е значителен, а наказанията, които предвиждат са лишаване от свобода за срок от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева и отнемане на свидетелство за управление на МПС, в случаите когато водачът е правоспособен.

Следва да се отбележи, че значително се е увеличил броя на делата с предмет наркотични вещества. През отчетния период в РП-Самоков са наблюдавани 63 дела с предмет наркотични вещества. Наблюдава се намаляване броя на делата, водени срещу непълнолетни лица. Спрямо непълнолетните се прилагат успешно и възпитателни мерки от МКБППМН. Други категории са делата по чл.129 и чл.128 от НК, а именно: причиняване на средна и тежка телесна повреда и по чл.325 от НК-хулиганство. Общият брой на осъдените и санкционирани лица по постановени от съда осъдителни и санкционни актове с влязъл в сила съдебен акта е 178 бр., за 2018 г. – 145.

Общият брой на осъдените и санкционирани лица по постановени от съда осъдителни и санкционни актове с влязъл в сила съдебен акт е 178 броя, а за 2018 г. – 145. Общо налбожени наказания – 261 бр., за 2018 г. – 203 по отделните лица. Доживотен затвор- няма. ЛС ефективно – 22 бр. за 2018 г. – 16 бр., ЛС условно – 85 бр. за 2018 г. – 87 бр., пробация – 17 броя, за 2018 – 7 бр., глоба – 72 броя, за 2018 – 46 бр. Размер на глобите – 55 100 лв., за 2018 г. – 43 900, други наказания – обществено порицание, лишаване от права – 65 бр., 2018 – 46, а за 2017 г. – 72 бр.

Наблюдава се увеличаване в броя на осъдените и санкционирани лица, което е последица от по-големия брой внесени в съда актове. В РП-Самоков през тази година отново ще се предприемат мерки от страна на РУ-Самоков, под ръководството на РП-Самоков за предотвратяване на битовата престъпност, престъпления, свързани с отпадъците и наркотичните вещества.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close