Седмицата

„Мостове на културния диалог” осъществи ОУ „Митр. Авксентий Велешки”

kulturen dialog2На 11.11.203 година в Самоков в училище ОУ ”Авкс. Велешки” се откри проект „Мостове на културен диалог” с продължителност 12 месеца. Oбщата му стойност е 89 795 лв. Проектът е насочен към постигането на всеобхватната дългосрочна цел на ЕС за устойчиво развитие, заложена в Договора за ЕС и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС. Планираните в проекта дейности са в унисон с целите на Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за „учене през целия живот”, с основна област на интервенция „достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение”.

Ръководител на проекта е Даниела Трохарова, координатор –Валери Белухов, счетоводител– Дияна Панчева и технически сътрудник – Росица Пенчева.

Основната цел на Проекта „Мостовете на културния диалог” е да се предложат иновативни подходи на обучение, водещи до успешна социална реализация на деца и ученици от ромското етническо малцинство в община Самоков. Специфични цели са прилагане на десеграционен модел за ромски деца, попаднали или застрашени да попаднат в състояние на изключеност, както и създаване на местна общност за включване на семейната среда в интеграционните процеси.

Предвиждат се дейности като „Моят приятел компютърът”, като ще бъдат закупени нови компютри, както и костюми за танцова формация „Самодиви”, музикални инструменти за фанфарна музика, ще има и клуб „Млад велосипедист” под ръководството на директора на училището Чамов. А по дейността „Заедно да опознаем родината” учителите ще разработят график за екскурзии до обекти, които са част от националната карта на България, по този начин децата едновременно ще учат и ще се запознават отблизо с историята.

Проектът е съобразен със спецификите и особеностите на община Самоков и е насочен към 150 деца и ученици и 50 родители и представители на малцинствения етнос. По време на реализацията му се предвижда да бъдат извършени дейности, целящи най-вече ефективно прилагане на методики, учебни планове и програми за провеждане на интегрирано обучение, промяна на обществените нагласи и активно привличане на родителите при включването на децата в училищния живот.

Директорът на ОУ „Митр. Авксентий Велешки” Чамов изрази своята положителна нагласа към проекта като поясни: „В отговор на това как нашето училище печели проекти, ще отговоря така: търсим-работим-печелим. Всичко се прави, за да се постигне положителен ефект”, обясни той. Заместник-директорът Оцетова поясни, че по този начин се разнообразява дейността на училището и на целият учебен процес.

Чрез изпълнението на заложените цели в дългосрочен план този проект ще допринесе за намаляването на сегрегацията на отделни социални и етнически групи.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close