Общество

Министърът на образованието Меглена Кунева: „Готова съм да поема отговорност за по-смелите решения и реформи”

Анна Манова

Анелия Балабанова

meglena3Дискусиите, експериментите и реформите около образователната система в страната предизвикаха широк обществен отзвук, което автоматично доведе до оставката на просветния министър Тодор Танев. След поредица от предложения кой да наследи Танев на „горещия” стол и след гласуване в парламентарна зала, изборът беше сведен до вицепремиера и лидер на „Движение България на гражданите” Меглена Кунева. Това се случи в началото на тази година.

На Кунева се падна тежката задача да работи по реформите в сектора, така че те да бъдат адекватни на обществените очаквания и нагласи и да осигурят едно качествено ниво на образованието на българския ученик. След множество дискусии по темата стана ясно, че все пак отпадане на ключови произведения от учебната програма няма да има, а ще има преразпределение съобразно възрастта на учениците.

За учебните програми, за произведенията, за усвояването на материала, както и за реформите в образователната система, пред „Самоков 365” – министър Кунева.

От позицията на вицепремиер защо решихте да влезете в ролята на образователен министър? Имат ли допирни точки двете неща?

Крайно време е българските политици и общество да свикнат, че отговорността трябва да се носи. Като вицепремиер отговарях за два важни сектора – борбата с корупцията и българското председателство на Съвета на ЕС. И в двете направления имаме сериозен напредък, като в доклада на ЕК по правосъдие и вътрешен ред беше отбелязана политическата воля за борба с корупцията. Но освен това имам и отговорност към своите избиратели, на които обещахме реформа в образованието. Решението не е мое, а на целия Блок, който ми гласува доверие да ускоря реформата в най-важния за обществото сектор.

Колкото до допирната точка, може да се каже, че това е желанието ми да доведа до успешен край поетите ангажименти.

Вие сте юрист по образование, по какъв начин професионалните Ви умения и компетенции ще намерят проекция в образованието?

Промените в сферата на образованието изискват не просто експертен потенциал или да знаеш проблемите и какво да направиш, а политическа воля и готовност да се поеме отговорност за по-смели решения. Именно това е ролята на министъра, който носи отговорността за случването или неслучването на реформата. Опитът, който съм натрупала през годините, ще ми бъде от полза и тук.

Притеснявате ли се от непопулярните решения и реформи, на които като цяло ДБГ/РБ залагате във Вашия управленски модел?

Много лесно за нас би било да отправяме популистки послания и да говорим само красиви неща, на които хората да се радват, но това няма да сложи нищо на масата ви. По този начин можем да се залъгваме известно време, но това няма да ни отведе до никъде. За нас от ДБГ е важно да видим реална промяна в икономическото състояние, в правораздаването, в здравеопазването и образованието, но за целта трябват решителни действия, чиито последици сме готови да понесем.

Г-жо Кунева, приключи общественото обсъждане за учебните програми. Какви са резултатите от него?

 

Ние удължихме с месец срока за обсъждане на програмите по български език и литература и по история и цивилизации, тъй като те предизвикаха обществената чувствителност. В цялата страна програмите за 2,  6 и  8 клас бяха представени пред учители и експерти от регионалните инспекторати по образованието. Чухме тяхното мнение, получихме 150 становища на представители на научната общност.

Актуализирането на учебното съдържание е обвързано със съвременните тенденции и научни концепции за образование на младите хора. Конкуренцията с таблета и сматфоните е много голяма, борим се да задържим вниманието на учениците и това не е лесна задача. Затова и програмите отговарят не само на въпроса какво и колко ще се учи, но и на въпроса как ще се учи. Идеята е децата да придобиват от ранна възраст практически умения, да работят по проекти, да умеят да комуникират, да защитават позиции и т.н. Много оплаквания на деца и родители преди бяха свързани с това, че се препуска през материала, че няма време за утвърждаване на знанията, затова и сега учебното съдържание е значително олекотено и много по-резултатно ориентирано.

Как ще изглеждат новите учебни програми?

В програмите са представени учебното съдържание по теми, очаквани резултати и нови понятия. Важното е, че новите програми предвиждат до 60% от времето да се отделя за нови знания. С предвидената свобода за учителя това означава, че там, където децата срещат трудности или майчиният им език не е българският, те ще имат много време за преговор, а там, където децата са по-будни, ще имат време за нови дейности и проекти. Изведени са междупредметни връзки и примерни дейности, които могат да се реализират в класната стая или в лаборатория. Има и дейности извън училище – работа в библиотека, екскурзии и др.

Колко произведения ще се изучават? Предвиждате ли произведения да отпаднат или да бъдат добавени?

 

Съотношението между текстовете е 80 % – български автори и 20 % – чужди в програмите по литература от 5 до 12 клас от около общо 120 текста.

Направихме редакция след обсъжданията в страната. В програмите по литература и по музика за прогимназиалния етап се връщат възрожденските текстове „Хубава си, моя горо“, „Вятър ечи, Балкан стене“. „Къде си, вярна, ти любов народна?“ на Чинтулов ще се учи по музика, а в 7 клас по литература е добавен друг текст от него – „Стани, стани, юнак балкански“. Фолклорни песни, като „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“ и епосът за Крали Марко, ще са примери за междупредметни връзки в учебната програма по история и цивилизации в 6 клас. Няма отпадане на знакови български автори, но има някои размествания, съобразени както с възрастта на децата. „История Славянобългарская”, например, се мести от шести в девети клас.

 

Ще има ли размествания с цел по-добро усвояване на материала?

Да. С новия закон се въвежда изцяло нова схема на образованието с два гимназиални етапа. Седми и десети клас, след които има национално външно оценяване, са посветени изцяло на българската история, литература и география. В останалите класове също се търсят връзки между предметите. Досега по история децата учеха в шести клас историята на България след Освобождението, която е тежка и трудна материя за тази възраст, а новите програми предвиждат да се учи Средновековие.

В доклад на ЕК се посочва, че образованието в България е повишило своето ниво, но въпреки това един от големите проблеми е фактът, че квалификацията не отговаря на пазара на труда. Какви мерки смятате да предприемете в тази връзка?

Нека първо уточним, че публикуваният доклад на ЕК се базира на данните от изследването PISA, проведено през 2012г. Данните от новото проучване ще излязат през декември. Така или иначе, функционалната грамотност или липсата на такава е изключително тежък проблем със сериозни обществени и икономически последствия.

Колкото до пазара на труда, МОН има цялостна система от мерки и политики в тази посока. В момента експертите подготвят промени в Закона за професионалното образование. Продължаваме с пилотните проекти в дуалното образование. По оперативната програма също се отварят много възможности в тази посока.

За съжаление обаче до момента осъществяването на връзката между бизнеса и училищата зависи от инициативността на отделни директори или отделни бизнеси. Нашата задача и това, върху което ще работим в следващите месеци, е да направим така, че тази връзка да стане по-институционализирана и по-работеща.

Кога ще бъде въведена новата електронна система за борба с преждевременно отпадналите от училище? Как ще работи тя?

Това е електронна информационна система, в която се отразява в реално време движението на децата и учениците в риск от отпадане и неучещите млади хора. Тя ще осигури  надеждна база данни и информация на всички заинтересовани страни за ефективността на политиките. В момента се разработва модел, който трябва да е готов до края на м. юни 2016 г. Следва постепенното му въвеждане в Северозападния и Югоизточния регион, където има най-много деца в риск от отпадане.

Дори  и при преместване на ученик в друго училище, новото училище ще има информация за детето. Общината също ще има достъп до с пълен достъп до лицата, които са обект на системата. Регионалните инспекторати по образованието ще получават и обобщават в реално време информация за работата в системата. МОН ще обобщава и анализира резултатите от прилагането на системата и предприетите мерки за намаляване дела на преждевременно напусналите.

Очаквате ли значително намаление на броя на напусналите училище с въвеждането й?

Очакваме в края на 2018 г., началото на 2019 г. да имаме модел на системата за постепенно въвеждане в цялата страна. Самата система не е универсален инструмент за намаляване на дела на напускащите училище. Тя е много важна за точното планиране на последващи мерки – допълнителни обучения за професионална реализация, фокусиране върху задържането на децата в детската градина и началното училище. Статистиката досега сочи, че децата отпадат най-често между пети и седми клас – често по семейни и социални причини, но ако са посещавали редовно детска градина и са се справяли добре в първите класове, рискът за тях намалява. Така че трябват обединени усилия, както на министерството на образованието, така и на други отговорни институции.meglena5

Според ЕК проблем е слаба интеграцията на малцинствата, както и на децата в неравностойно положение. Какви мерки сте предприели?

Има много предприети мерки – както за малцинствата, така и за децата в неравностойно положение. Но темата за интеграцията на малцинствата е много по-голяма от отделните мерки на едно или друго министерство. Време е да признаем, че това заедно с демографската криза са сред най-големите предизвикателства пред държавата ни и да бъде изградена цялостна система от мерки и политики, ясни планове за действия и отчети. Казват, че почти няма голям социален проблем, чието решение да не минава през образованието и това се отнася в голяма степен и за интеграцията, но е факт, че нашите мерки трябва да бъдат подплатени с дейности от социалното министерство, общините и всички останали институции.

Какви облекчения се предвиждат за децата в неравностойно положение?

Всяка година по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” се финансира изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, монтиране асансьорни уредби и платформи. Ресурсно се подпомага интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини, общообразователните и професионалните училища от специалистите на ресурсните центрове: през 2004 г. е осъществено ресурсно подпомагане от 129 ресурсни учители и други специалисти, а през 2016 г. – от 1518 ресурсни учители и други специалисти – нарастване повече от 12 пъти.

Провеждат се обучения на директори, учители и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осигуряват се учебници на брайлов шрифт за ученици с нарушено зрение. Създаваме условия тези деца да участват в националното външно оценяване и матури, като им осигуряваме материали на брайлов шрифт, на уголемен шрифт, с подкрепата на жестомимичен превод и на съответни учители консултанти, с удължено време за всеки изпит и други.

Имаме интензивен процес на интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности: през 2004 г. интегрирано и с ресурсно подпомагане са се обучавали 717 деца и ученици, а през 2016 г. – 12 249 деца и ученици – нарастването е повече от 18 пъти.

 

Коя е книгата, която прочетохте последно? И кой е любимият Ви автор?

Последно по работа прочетох една книга, която ни предоставиха от Холандското председателство на ЕС за стратегията им за развитие на научните изследвания – изключително вдъхновяваща. А “за душата” в момента чета биография на Делакроа. Трудно ми е да посоча любим автор, имам много и смятам, че различните автори те намират в различни периоди от живота.

Жена управлява столицата, жена е начело на парламента, да очакваме ли жена на президентския стол?

Винаги съм казвала, че в политиката трябва да има повече жени, но дали тази година ще имаме първата жена на президентския стол ще видим тази есен.

 

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close