ПолитикаРегионалниСамоков

Милен Манев, кандидат за народен представител от „Продължаваме промяната”: Надежда за изход от кризата има. За община Самоков приоритетни трябва да са спорт и туризъм

В последните 30 години България изживява всеобща и мащабна криза. Тя е факт, както в сферата на икономиката и политиката, така и в демографската и социална област. Това довежда до натрупването на множество и взаимосвързани проблеми.

Туристическият сектор е неустойчив и подценен, а едва 20% от българските фирми имат експортен потенциал. Повечето фирми създават ниска добавено стойност, а преките чуждестранни инвестиции са на дъното си от едва 3% от БВП, което пък от своя страна допринася за поддържането на ниския стандарт на българина.

В същото време образователната ни система използва остарели и неефективни методи, програми и подходи, болшинството от учители са пред пенсия, а 47% от учениците имат минимална функционална грамотност.

Разполагаме със слаба вътрешна и външна свързаност на регионите в страната, както и ниско качество и скорост на транспорта. Всичко това, заедно с останалите проблеми в държавата създават огромни регионални дисбаланси в икономическото развитие и доходите, което ни отрежда заедно с Гърция да сме на водещо място в ЕС по степен на обезлюдяване.

В допълнение, здравните и социалните услуги са с незадоволително качество, което ни отрежда челно място в ЕС по най-ниска очаквана продължителност на живот и най-висока смъртност, а в същото време броя на медицинския персонал намалява.

Изход от тази ситуация се предлага в програмата на „Продължаваме промяната“.

Като основни приоритети са залегнали:

– нулева корупция;

– овластяване на компетентни и честни хора в управлението на страната;

– бързо, ефективно и справедливо правосъдие;

– премахване ненужните лицензии, регистрации и разрешителни;

– развиване на българската икономика към иновации, създаващи по-добре платени работни места;

– изграждане на по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната;

– запазване на българската природа като основа за развиване на природосъобразен туризъм;

– качествено образование и работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна профилактика и др.

За да се постигне промяна е необходима дългосрочна визия за основните сфери от икономическия и социален живот, създаване на работещи политики в тях, а не работа на парче, каквито „Продължаваме промяната“ ни предлагат.

Конкретните стъпки са свързани със:

За догонване на средно европейското ниво на икономическо развитие:

– въвеждане на контрол на процесите в общините с цел елиминиране на корупцията и подобряване на бизнес средата, което ще увеличи българските и чуждестранни инвестиции;

– ограничаване на административната тежест върху малкия и среден бизнес чрез премахване на ненужните лицензии, регистрации и разрешителни;

– устойчив туризъм, силен бранд и подготвени кадри;

– преглед на всички концесионни договори;

– изработване на стимули на висши и средни училища да работят с български фирми с цел създаване на иновации и квалифицирана работна ръка за повишаване на добавената стойност на произведените български продукти.

Съществено за българската икономика и образование е създаването на връзка между Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката за включването на хора от бизнеса и доказали се българи от чужбина, което да спомогне за осъвременяване на образователната система и да обезпечи нужните кадри за бъдещата икономика на България.

Така например туристически региони като Самоков трябва да се рекламират като дестинация, която може да предостави разнообразен и богат туристически пакет от висококачествени и високоплатени услуги. За това е необходимо създаване на национален план за развитие и подпомагане на кадрите в туризма чрез създаване на платформа, която да свързва училища, университети и бизнес. По този начин спорта и туризма ще се издигне като национален приоритет.

За справянето с проблемите в образователната система е необходимо създаване на учебни програми и крайни специалности, които са адекватни на секторите на българската икономика и създаването на възможност за участието на бизнеса в тях. По този начин ще се подготвят специалисти, които са крайно необходими за привличането на чуждестранни инвеститори, осигуряването на високи доходи и финансирането на учебните заведения. Връзката между науката и бизнеса ще подобри качеството на образованието, което води до по-добър живот и ще покаже, че реализацията не следва да зависи от ползването на връзки и партийни назначения. В тази връзка, учебни заведения като спортното училище „Никола Велчев“ в град Самоков следва да има модерна спортна база отговаряща на европейските стандарти и да придобие национално значение.

Решенията за справянето с лошата инфраструктура и регионалните различия са: свързване на страната чрез качествена инфраструктура, автоматизиран контрол за движението по пътя, както и осигуряване на удобен, достъпен и модерен публичен транспорт. Това може да стане чрез използването на прозрачни търгове, дългосрочно планиране и бюджетиране, а не възлагане „на око“. Лошата свързаност на курортни комплекси като Боровец с най-близките населени места, е проблем, който лишава същите от възможността за развитие на съпътстващи и допълнителни туристически услуги. Регионът има неоспорими ресурси, които по една или друга причина се използва непълноценно. Това ми бе споделено от местните хора, с които успях да се срещна в началото на месеца. Липсата на инфраструктура в курорта, прави особено впечатление, което изисква необходими решения и действия, не само за техническото му подобрение, а и за общия облик и функционалност на обществените места. Необяснимо е, че Боровец като курорт от национално значение, няма първокласен път отвеждащ безпроблемно и безопасно местни и международни гости до него.

“Продължаваме промяната” са се насочили също така към предоставянето на бързи и достъпни социални, здравни и комунални услуги, които да задържат младите хора по родните им места. Създаване на добре финансирана доболнична помощ и превенция за по-добро здраве, основано на принципа заплащане на база крайни резултати. Конкретно внимание следва да се обърне на скъпите и в същото време нискокачествени комунални услуги, липса на канализация на места и съществуващите нерегламентирани сметища.

Непосредствено с решаването на общите задачи на страната, конкретно внимание следва да бъде отделено за решаването на регионалните проблеми. На посещението ни в Самоков срещнах много млади, активни и будни хора, които все още търсят начини да останат да живеят в родния град, колкото и да е трудно. Те споделиха, че липсват инвестиции, а работещите предприятия се броят на пръстите на едната ръка. Това е една от сериозните причини голяма част от хората да предпочитат да работят и живеят в по-големите градове. Община Самоков не е изключение от останалите общини със сходни проблеми, но тук наистина виждам голям потенциал за развитие в две основни области – спорт и туризъм. Затова акцент трябва да постави върху дългогодишни проблеми свързани с курортен комплекс Боровец, възпиращи, както по-бързото му и модерно развитие, така и по-доброто му икономическо и социално значение за местното население, а те са:

– слабата и недостатъчна инвестиционна програма относно стопанисването на курорта;

– липсата на прозрачност и конкуренция при процедурите за отдаване стопанисването на държавна собственост;

– практиката за заплащане от ски инструкторите на т.нар. „търговско право“ на стопанина на пистите и лифтовите съоръжения, чрез подписване на спорна декларация за съгласие към общите условия.

Не на последно място, екипът стоящ до Кирил Петков и Асен  Василев смята, че за да се продължи промяната от изключително значение е създаване на бързо, ефективно и справедливо правосъдие и работеща прокуратура. Те ще гарантират осъществяването на горепосочените мерки и ще върнат доверието на българите в институциите и чувството за справедливост.

Такава е мотивацията на специалисти като Милен Манев да се присъедини към „Продължаваме промяната“, който с опита и мотивацията си желае да допринесе за подобряване условията за бизнес и продължаване на така дългоочакваната промяна за по-добър живот.

Допълнителна информация за Продължаваме промяната и Милен може да откриете на фейсбук страницата: Милен Манев – 26 МИР – София област.

Може да подкрепите Милен като гласувате с бюлетина №25, преференция № 108 на 14 ноември 2021 г.

 ВИЗИТКА

Милен Манев е дипломиран финансов анализатор с над 15 годишен опит в публичния и частен сектор и е кандидат за народен представители за София област.

Професионалният му опит включва работа в надзора на капиталовия и застрахователен пазар, оценка на проекти на европейски малки и средни предприятия, финансирани от ЕК и намиране средства за международна експанзия на българска новостартираща компания от образователния сектор. Понастоящем работи като финансов мениджър на дружество, което работи в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Завършил е УНСС, специалност „Финанси“, след което придобива магистърска степен по „Финансов мениджмънт“ в съвместна програма между СУ „Св. св. Климент Охридски“ и Университет Монтескьо – Бордо IV, Франция.

Той е дипломиран финансов анализатор (CFA charter holder) – квалификация за най-добри практики и най-високи стандарти за етика в сферата на инвестициите. Използва свободно английски и владее руски език.

  • Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Линк за сайта:

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2-26-%D0%9C%D0%98%D0%A0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-112754754531280

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close