Регионални

Местната инициативна група – битка на идеи

20160330_142406Продължават дейностите по създаване на Местна инициативна група /МИГ/ в Самоков. Общината, в партньорство със „Самел – 90” АД и Сдружение за регионално развитие на Рила, вече спечели финансиране на подготвителни дейности, свързани с изработване на стратегия за местно развитие в периода 2014-2020 г. и създаването на самата група. В сряда стартира поредица от информационни срещи и обучения. Такива ще има и в селата.  Много отдавна се говори за създаване на МИГ в Самоков и през годините бяха направени постъпки, които се оказаха без резултат. Тя би създала предпоставки за разнообразяване на икономиката, активизиране на местната общност, подпомагане опазването на природните ресурси и развитие на конкурентноспособността на региона. Не на последно място – подобряване на качеството на живот. Именно това е целта – трайно подобряване на икономическото, социалното, физическото и екологично състояние на община Самоков, развитие на местния потенциал, опазване на природното и историческо наследство. И активната част е местната общност, която трябва да даде идеите и излезе с проектни предложения. Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Това е успешен инструмент на Европейския съюз за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологични и икономически предизвикателства, пред които сме изправени.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close