Слайд категория

Лазар Щъркелов:”Питейната вода остава наша мечта”

lazar shtyrkelovМного са въпросителните, които изникват във връзка с дейността на общинските фирми. На априлската сесия бяха представени техните отчети, които за пореден път повдигнаха дискусията относно съществуването на някои от дружествата. Благородната идея, с която са създадени „Рила –Самоков 2004” и „Борико” АД към днешна дата са обречена кауза. Работата на предприятията, от които наистина има смисъл често остава в сянката на провалените мегапроекти „Супер Боровец” и „Боричо”. Структури като ОП”Спортни имоти и прояви”, „Мальовица” ЕООД и „Легеартис” – аптеката в село Радуил изпълняват предимно социални функции. Безспорна е ефективността на ОП „Строителство, ремонти и озеленяване”. През 2006 г. е регистрирано общинското дружество ВиК „Чамкория”, чиято основна дейност е свързана с отвеждането и пречистването на отпадните води в курорта Боровец. Доколко успешно се справят с тази задача, какви са срещаните трудности и какво включват бъдещите планове? Отговор потърсихме от управителя – инж. Лазар Щъркелов  psov 1

Г-н Щъркелов, каква е в момента ситуацията с отвеждането и пречистването на отпадните води в курорта Боровец?

Около 1/3 от отпадните води в целия курорт в момента се отвеждат и пречистват в ПСОВ „Яйцето”. Най-големите хотели – „Рила”, „Самоков” и „Олимп” не са заустени в „Яйцето”, защото си имат собствени пречиствателни станции. През изтеклите години Община Самоков наля много пари за изграждане на основните колектори, които работят безупречно. За същия период от време при провежданите периодични проверки от РИОСВ не сме имали отклонения по отношение качеството на пречистваната вода. Станцията има капацитет за 7 хиляди еквивалент-жители, а в момента обслужва около 2 две хиляди. Много под възможностите.

Планирани са инвестиции с европейски средства. На какъв етап са те?

Изготвен е нов проект от екипа на доц. Цанков за 4 млн. и 600 хил. лв. по европейските програми. Същият предвижда окончателно доизграждане на канализацията в курорта като за целта са предвидени помпени станции за по-отдалечените и по-нискостоящи хотели и вили. Проектът е на финалната права, но точно кога ще бъде осъществено финансирането не мога да кажа. При всички случаи реализацията на проекта ще се отрази положително за ВиК „Чамкория” и за самия курорт. В момента все още има тесни места, където отделни по-малки групи вили и къщички не са заустени нито към „Яйцето”, нито към някои от останалите пречиствателни станции. Те са предпоставка за замърсяване на някои от деретата. С реализацията на проекта това ще бъде премахнато.

Боровец все още няма готов устройствен план. Това пречили ви по някакъв начин?

Съвсем логично е новият проект да бъде съобразен с предвижданията на ПУП-а и да няма разминаване. Оцеляването на едно дружество, което поддържа само канализацията, а не и питейната вода е значително по-трудно отколкото на ВиК дружествата. Загубата на дружеството за 2013 г. е резултат от високите амортизационни отчисления, които възлизат на 149 162 лв.. Засега поемането към предмета на дейност и на питейната вода остава само наша мечта. Дали ще бъде реализирана, бъдещето ще покаже.

Какъв е пътят, за да стане това?

Да се спечели борбата, която водят Общинският съвет, общинското ръководство, Инициативният комитет и гражданството за създаване на едно-единствено ВиК дружество на територията на самоковска община.         

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close