ОбществоРегионални

Комисия разпредели имотите от Общинския поземлен фонд

Самоков 365

Комисия, назначена със заповед на кмета Вл. Георгиев   с председател инж. Бранимира Бодурова – директор на Дирекция ХДЕТТОС разгледа подадените заявления на лицата собственици на обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.В състава й бяха включени още Даниела Даганова – гл.експерт ОСЗЗ, Петър Лукайчев – юрисконкулт, Екатерина Димитрова – гл.експерт НО, Иванка Малинчева – гл. експерт НКПУОС. Като резервни членове бяха определени Благовест Бичаков – кмет на Бели Искър, Лорита Христова-Говедарци, Кристиян Здравков – км. наместник на с. Злокучане, Георги Хаджийски – кмет на Драгушиново, Николай Гешев на Доспей, Йорданка Бекярова на Ковачевци, Васил Васов на Райово, Йордан Клещанов – км. наместник на Рельово, Иван Марков – км. наместник на Маджаре, Емилия Драганова – кмет на с. Продановци, Любомир Димитров  – кмет на с. Радуил и Елена Михайлова – км. наместник на с. Поповяне. Комисията определи необходимата площ за всеки кандидат и разпредели имотите от Общинския поземлен фонд за всяко землище.

В Бели Искър това е Йорданка Николова, за Говедарци са разпределени между Димитър Бързанов и Димитър Шуманов. Четирима са заявителите в Драгушиново – Николай Торлаков, Георги Войнов, Цветелин Златев, Йордан Кудев. Ето кои са и останалите кандидати – Георги Гешев в Доспей, Красимир Околски и Йордан Йорданов в Злокучене, Бойко Георгиев, Бояна Станчева и „Адгор” ООД с управител  Веселин Герджиков в Ковачевци. Най-много са кандидатите за ползватели в Райово  – Васил Попов, Георги Павлов, Валентин Стойчев, Йорданка Елина и Васил Ников. Борислав Гайдаров получава право да ползва имоти от общинския поземлен фонд в Рельово, Иван Марков в Маджаре, Димитър Керефейн в Продановци, Петър  Паунов в Поповяне, а Божидар Бубев, Атанас Димитров и Любомир Любенов в Самоков. „Евро еко продукт” ЕООД с управител Росен Димов е единствен кандидат в Радуил. По заявление от „Фортуна 2015” ООД с управител Аттилио Палмиери и Ивайло Върбев комисията отказа да предостави имоти, тъй като датата на подаване на заявлението фирмата не притежава пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close