Седмицата

Как ни служат?

pitankaБойчо Стамболийски

„Заклевам се в името на Република  България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от самоковска община и да работя за тяхното благоденствие”. Клетва на общинските съветници и кмета

На заседанието си на 19.03.2015 г. Общински съвет – Самоков взе решение под №1825/19.03.2015 г., с което дава съгласие да се изработи ПУП-ИПРЗ на кв.294, 310б и 317 по плана на гр. Самоков. Решението се взе по докладна записка на кмета на общината във връзка с настъпили обществено-икономически и устройствени условия – неназовани на заседанието, възникнали общински инициативи, по които със становища са излезли главният архитект и Експертният съвет при Oбщината, „…след проведено обществено обсъждане” и предложение на ресорната постоянна комисия, базирано е на текстове от законите. На членовете на Общинския съвет и другите присъстващи беше показана скица, а докладчикът на комисията поясни, че на този терен има само камънаци и решението е насочено към неговото облагородяване.

Доста странни се оказват въпросното решение, мотивите за вземането му и някои факти, на които е базирано то.

От много десетилетия точно на този поземлен участък се намират не „камънаци”, а зеленчуковите градини на граждани на Самоков, понастоящем повечето от тях жители на намиращите се в непосредствена близост последни блокове в кв. „Самоково”. Незнайно защо някой не е забелязал, че освен зеленчукови култури, там стърчат немалко екземпляри от следните овощни и други видове: вишна -15 бр., череша – 3 бр., дюля – 2 бр., круша – 1 бр., слива – 19 бр., праскова – 1 бр., лешник – 1 бр., насаждения от къпина-3, арония-1, малини-4, ягоди – 4, люляк – 3, бор-  1, бреза-3, смърч – 2. Всички площи се напояват. Освен за производство на зеленчуци за подпомагане на трудно връзващите се фамилни бюджети в тези кризисни години, на които краят не се вижда скоро, за множеството пенсионери, малки деца и младежи, през летните горещини това е зона и за почивка в непосредствена близост до домовете им.

Никой не се постара за информация на по-голямата част от съветниците, а и на гражданството, да осветли настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия, които налагат вземането на това решение. Забулени в тайна са и възникналите нови общински инициативи, не се огласиха мотивите за безспорно положителното становище на главния архитект и решението на Експертния съвет.

Неофициално в общественото пространство в областта на общинските инициативи се коментираше изместване на гаражни клетки и строеж на още една спортна площадка. Както на много други места в града, сега клетките са добре и удобно разположени близо до улицата и изместването им в дълбочина на запад ще създава много проблеми на ползвателите им, особено през зимата. Необходимостта от още една спортна площадка е измислена и лишена от реализъм. Само на около 200 m има голяма спортна площадка, която не се радва на особена посещаемост. За новопредлаганата контингентът от ползватели е още по-малък, но явно това важно проучване на реалните потребности не е сметнато за нужно да се прави. Отделен въпрос е, ако се преследва целта да се пръскат неоправдано средства, за да се прослави града ни с рекорд – на всеки 10 деца да има по една спортна площадка. Може би е по добре да се направят по полезни неща, за да може потенциалните и действителни родители да имат препитание и добри перспективи в тази община. Как в тази връзка никой от общинска администрация не се сети, че в полза на гражданите може да си използва предвидената в чл.25 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи възможност, след като повече от 10 години са обработвали тези градини да придобият правото на собственост по решение на Общинския съвет.

Апетитите към това парче земя не са от вчера. Доста примамлива е идеята в тези предизборни времена да се елиминират сегашните ползватели от този терен и там някоя фирма да „спечели” и поеме обект с всички произтичащи от това позитиви. Най-озадачаващо е твърдението за проведено обществено обсъждане, обявено, проведено и документирано по сигурно най-перфектния начин, но кой знае защо никое от засегнатите и заинтересовани лица, включили се в приложената подписка, нито е узнало, нито е присъствало на обсъждане и естествено не се е изказвало. Какво ли съдържа съставеният протокол за резултатите от обсъждането?

Задължително е, когато трябва общинските съветници да  гласуват да им се предоставят достатъчно подробности, за да е изключено подвеждане и постигане на предопределен резултат. В конкретния случай това важно условие не е спазено. Актьорът от името на засегнатите граждани, включили се в подписката против ликвидирането на градините, апелира пред министъра на земеделието и областния управител за отмяна на това решение. На председателя на Общински съвет-Самоков и кмета направих предложение за отмяна на решението и стартиране на процедура по чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. От отношението на сезираните институции по поставения на вниманието им проблем, гражданите на Самоков ще разберат за кого работи държавната машина.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close