ЗлободневноОбща категорияРегионалниСамоков

Как да си възстановите суми по договори за доставка на природен газ

 

„Комекес“ АД, гр. Самоков уведомява своите клиенти, че с допълнение на Закона за енергетиката /в сила от 24.04.2020 г./ е определен механизмът за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ:

  • В 30-дневен срок от влизане в сила на закона КЕВР ще приеме решения за утвърждаване на /намалените/ цени на природния газ, по които общественият доставчик /“Булгаргаз“ ЕАД/ продава природен газ, за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. /поотделно за всеки месец/.
  • В срок до 20 дни от приемане на решенията за утвърждаване на намалените цени общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД ще изчисли сумите и ще сключи споразумение с „Комекес“ АД за възстановяването им.
  • В едномесечен срок „Комекес“ АД ще изчисли разликата и подлежащата на възстановяване сума за всеки клиент.
  • Получената разлика ще се приспада от дължимите от клиентите суми, до изчерпване на тази разлика. За приспадането се издава известие към фактура.
  • „Комекес“ АД ще възстановява разликата под формата на парична сума на лице, което е загубило качеството на клиент и не дължи суми за природен газ, въз основа на писмено заявление, в което се посочва банкова сметка, по която се провежда сумата.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close