Слайд категория

Какво показа оценяването на администрацията?

ocenka administraciayaРаботата на общинската администрация попадна във фокуса на вниманието по време на проведената пресконференция във връзка с реализацията на спечеления проект по програма „Административен капацитет” за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Служители от консултантската фирма, с която Община Самоков има сключен договор – Рая Литова, Валентина Христова и Румяна Бъчварова изложиха нагледно, с помощта на презентация силните и слабите страни в дейността на работниците и служителите. В изготвения функционален анализ бяха набелязани основните стъпки за подобряване на обслужването въз основа на проучване от мнения на граждани.

 Най-общо казано много неща са свършени, но има още какво да се желае. Именно по този повод са направените анализи, изводи и препоръки. Те ще послужат като база за разработване на нови механизми, правила за работа и оптимизиране на структурата.   Основните упреци са насочени бюрокрацията, продължителността на времето за изпълнение на услугите, както и пренебрежителното отношение на някои от служителите към хората, които обслужват. 13% от анкетираните посочват, че те трябва да бъдат по-учтиви, 10% намират компетентността на чиновниците за незадоволителна,  7% са на мнение, че те трябва да показват повече уважение към гражданите и 6% посочват като проблем бързината на обслужването. 15 минути е средното време за прием на молба за услуга, но това доколко разпознаваем си в Общината често се явява важен фактор тя да бъде извършена. Като недостатък, макар и не толкова съществен се посочва и неподходящото облекло на служителите.

Положителен факт, който се отчита е повишената ефикасност по отношение изпълнението на приходната част от общинския бюджет. През 2011 е 84.50%, през 2012 е 85.85%, а през 2013 е 95.45%. Няма дублиране на функции между основните звена, както в общата, така и в специализираната администрация, но е налице смесване на функциите. Капиталовите разходи на общината са намалели с 13.1%, но значително са нараснали привлечените външни средства за реализация на инвестиционната политика на общината. Значително е подобрена дейността на администрацията по отношение събирането на глоби и санкции. Установено е нарастване в събираемостта на приходи от един служител. Една от съществените препоръки, които експертите отправиха по време на срещата е за гъвкаво работно време, което да не съвпада с това на работещите. Тя съвпада напълно с вижданията на групата от хора, включени в проучването. Освен това е добре да има взаимозаменяемост на отделните служители по отдели в случай на болест или ползване на регламентираните почивки.

Голяма част от несъвършенствата в работата на администрацията могат да се променят чрез включване в допълнителни курсове и обучения. Това е и една от идеите, провокирали проучването. Забележките по отношение на сайта също би трябвало да бъдат взети под внимание. Има коментари, че той не е достатъчно функционален и информацията в него не се обновява навреме. На последно място са упреците за достъпни тоалетни в Общината, които посетителите да ползват при необходимост

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close