Седмицата

Италиански опит в културния туризъм

u4eni4eski praktikiНов проект в Професионална гимназия по туризъм за Мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи” финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия

«Италиански опит в културния туризъм» на стойност 55 308 €

Проектът включва 24 ученици от Професионална гимназия по туризъм, от 9, 10 и 11 класове, специалности „Организация на туризма и свободното време” и „Кетеринг”.

Основните цели на проекта са усвояване на европейските стандарти в туризма чрез придобиване на знания, умения и квалификации в предлагането, организирането и провеждането на културен туризъм, усъвършенстване на способността на участниците да общуват на английски език; разширяване на творческите умения и познанията, позволяващи на хората да приемат промените в света и обществото и да бъдат отворени за нови идеи.

Продуктите, направени по време на проекта ще бъдат: материалите, използвани по време на мобилността, DVD-та с всички материали от проекта, фото албум с представителни снимки за проекта, презентация на PowerPoint на проекта на бъгарски и английски език, интернет страницата на проекта; съдържащ основната информация за проекта на български и английски език.

Участниците ще практикуват в туристически агенции, където те ще работят в смесени екипи, формирани от италиански и български ученици. Те ще бъдат насърчавани да работят самостоятелно, да извършват обучение в проектно базирани ситуации, като на някои определени етапи от изпълнение на практическите задачи, ще бъдат подпомагани от наставници. Наставниците заедно с учителя ще наблюдават ежедневния напредък на участника и заедно те ще предприемат необходимите мерки за оптимизиране на получените резултати за да се изпълнят всички цели, предложени в проекта. Ще се проведе предварителна педагогическата, културната и езикова подготовка.

С цел по-качествено провеждане на практиката групата от 20 ученици ще бъде разделена на 2 потока от по 10 ученици.

Мобилността ще се проведе в град AscoliPiceno в Италия, в партньорство с CO.EUR. – AssociazionediConsulenzaeFormazioneEuropea (CO.EUR. – EuropeanConsultingandTrainingAssociation)

Продължителността на проекта ще бъде 01.07.2013 – 30.09.2014 и практиката ще се проведе между 24.06.2014 – 11.07.2014 г. за първия поток и между 14.07.2014 – 01.08.2014 за втория поток.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

Борислава Хаджийска, ръководител на проекта

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close