Седмицата

Инж. Мартин Илиев: „Опазването на гората е наша обща грижа”

Gorsko1 (1)Анелия Балабанова

От няколко месеца Общинското лесничейство има нов управител – инж. Мартин Илиев, който спечели конкурса за заемане на длъжността. Граждани и институции продължават да следят под лупа работата на дружеството, заради големия залог, с който е натоварена – опазването и стопанисването на самоковската гора. Поредица сигнали за незаконна сеч в парковете „Ридо” и „Лаго” доведоха до смяната на предишния ръководител – Евгени Димитров. В навечерието на зимата темата става отново актуална. Известно е, че дървата са най-евтиният и предпочитан начин за отопление. На какъв принцип ще става снабдяването и какви мерки ще се предприемат за ограничаване на незаконното посегателство? Отговор на тези и други въпроси потърсихме от Мартин Илиев. По време на официалното си представяне като началник на Общинското лесничейство, той даде заявка за едно демократично управление, в което да няма скрити неща. На този етап спазва обещанието си и в един доста откровен разговор, той разкри реалната ситуация и проблемите пред дружеството. Все още е минало твърде малко време, за да си правим някакви генерални изводи. Вижте и подробностите.

Г-н Илиев, в навечерието на зимата сме, как върви кампанията за снабдяване на местното население с дърва?

Съгласно закона и наредбата на Община Самоков, местното население се снабдява с дърва за огрев по два начина. Първият е чрез добив от временен склад на цена от 36 лв. за 1 куб. м. бук. От началото на годината има изготвен списък, в който са включени 150 човека и вече се изпълнява. При желание, лицето може и само да си добие дървата като заплати 12 лв. за куб.м. Чакаме решението на Общински съвет – Самоков от сесията на 25 септември, на която ще бъде приет представеният опис за подотдели и участъци за добив. Обхванати са всичките 24 села и община Самоков. Не мога да скрия, че има известно забавяне в снабдяването на местното население с дърва и то се дължи на забавяне в процедурата по утвърждаване на горско-стопанския план за ползване на дървесината през 2013 г. Ще направим всичко възможно до края на годината да бъдат изпълнени поетите ангажименти за снабдяване на местното население с дърва.

Има ли опасност следващата година да бъдем свидетели на абсолютно същата ситуация?

Не. В никакъв случай. Годишният план на Община Самоков ще бъде представен за одобрение съгласно установените срокове и работата по неговото изпълнение ще започне още в началото на 2015г..

Очаквате ли забавеното снабдяване с дърва да доведе до напрежение сред хората?

Да, очаквам. Моля за разбиране от тяхна страна, тъй като процедурата по одобрението на документите е забавена още от самото началото на годината.

Вече няколко месеца сте начело на Общинското лесничейство. Успяхте ли да се справите с основните проблеми – охраната на горите и незаконната сеч?

Назначени са горски надзиратели към всички горски участъци като са легитимирани със съответното униформено облекло. Освен това същите са на пълно работно време с вменени отговорности, съгласно тяхната длъжностна характеристика. Отчитам спад в незаконната сеч. Касае се за единични случаи, които са констатирани от наши служители със съответните протоколи и за период от четири месеца са съставени 6 акта за незаконна сеч. Мога да кажа, че сме взели съответните мерки. Дежури се по график в най-невралгичните точки – „Ридо”, „Лаго”, Доспей и землището на Продановци. Работим съвместно с органите на МВР и РДГ-София.

Сигналите на граждани ще бъдат ли взети под внимание?

Отворени сме към всякакви сигнали от страна на граждани. Те могат да бъдат подавани на телефоните на лесничейството – 6-66-80 и 6-66-82.

Как ще се справите с дървообработващите фирми, защото май те са едни от главните виновници за това, което виждаме ?

Нашите правомощия са в рамките на горските територии. Прекият контрол върху извършената сеч от фирмите, ползващи дървесина, се извършва от горските надзиратели, помощник- лесничеите и старши лесничеите на съответния район при спазване на технологичните планове и договори, съгласно закона за горите и нормативната база. В случай, че се констатира нещо нередно, съответното длъжностно лице ще е виновно, че не го е видяло на време. Ключовото е, че вече има хора, ангажирани с контрола. Вменена им е и имуществена отговорност и при случаи на виновност, подлежат на санкции. Досега това нямаше как да се случи.

Разполагате ли с достатъчно служители?

С вътрешно разпределение в рамките на щатното разписание успяхме да осигурим хора на всички важни места. 30 човека са заети с охрана и контрол на общинския горски фонд.

Успяхте ли да повишите мотивацията им за работа, защото не е тайна, че заплатите не са много високи?

Заплатите са ниски. Надяваме се при изготвянето и приемането на новия бюджет да бъде заложено повишение, което да влезе в сила от началото на 2015 г.

Как върви изпълнението на приходите, защото изискванията към Общинското лесничейство по това направление са доста големи?

Към момента изпълнението на приходите е около 30% като до края на годината, след провеждане на процедурите и сключване на договорите за ползване на дървесина, очакваме изпълнението да достигне 90% от предвиденото.

Държавното срещу Общинското горско, ще преодолеете ли различията в името на общата цел?

Ние нямаме конфликти, възражения и спорове с ДГС-Самоков. Заедно работим по опазването на гората и това е наша обща грижа.

Имате ли заложени дейности за залесяване?

Залесяване не е предвидено в досега действащия горско-стопански план и съответно изпълнение през настоящата година. За 2015 г., съгласно предвижданията на новия, ще бъдат заложени залесителни мероприятия. Ще работим и по европейски проекти, мярка 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони.

Какво и къде ще залесявате?

Това ще бъде определено с новия горско-стопански план, който е в процес на изработване и ще бъде утвърден в началото на 2015. Засега все още нищо предварително не може да се каже. Предполагам, че това ще бъдат голи площи, възобновени по естествен начин и горски територии, унищожени след пожари и изсъхвания. Залесяването е с видове, подходящи за съответните райони – бор, смърч, топола, бук.

Ще пътуват ли отново самоковски дърва към Гърция или това е минало?

Изискването към фирмите-участници в търговете за продажба на дървесина е да са регистрирани на територията на община Самоков. Става въпрос най-вече за строителна дървесина – трупи за бичене и др. Обектите, с преобладаващи дърва за огрев ще бъдат предоставени за ползване от местното население. Това са реални предпоставки за ограничаване на злоупотребите.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close