Седмицата

Инж. Александър Кроснев: „Ако институциите работят добре, няма да има нужда от контролни пунктове”

Krosnev1Анелия Балабанова

Гората е един от ценните ресурси на Самоков, често определян като зеленото богатство. От правилната му и разумна експлоатация зависи да няма в бъдеще потресаващи гледки на безкрайни поляни, които до вчера са били осеяни с дървета-исполини, а сега са останали само техните дънери. От другата страна на бариерата са дървопреработващите фирми и нуждите на населението. Лесно ли е да се намери балансът  – попитахме инж. Александър Кроснев  – новият- стар директор на ДГС-Самоков. До момента той изпълняваше длъжността главен горски инспектор към РДГ-София. Отговаряше за контрола на частни, общински и държавни гори, сечища, гатери. Завършил е Лесотехническия университет. Работил е в Горско стопанство – Боровец, ДГС-Самоков, РДГ.

Г-н Кроснев, за втори път поемате ръководния пост в ДГС-Самоков, каква е разликата?

Разликата е, че за това време имам натрупан опит и по друг начин гледам на нещата, работата си и професията.

Това означава ли, че целите и задачите, които сте си поставили за изпълнение са различни?

Целите – моите и на всички останали служители в стопанството, са едни и същи. Да опазим гората, която ни е поверена, да работим по най-добрия начин и да имаме максимална печалба за нашето предприятие.

До каква степен успявате да го постигнете това? Знаем за проблемите, които има по отношение на горския фонд?

Проблемите са много. Основните са по опазването на горските територии. Както винаги съм казвал, в ДГС-Самоков има една добре изградена структура и изключителен колектив, който в момента се справя до някаква степен с проблемите. Не мога да кажа, че са изчистени на 100%, но ще се стремим в бъдеще това да бъде направено.

По това време миналата година се проведоха няколко срещи, на които и Вие присъствахте. Те бяха в Общината във връзка с ескалацията на незаконната сеч. Ще продължи ли тази линия?

Поредицата срещи бяха организирани от кмета на Община Самоков Владимир Георгиев. Мисля, че е хубаво тези събирания да продължат, защото институциите се срещат и се опитват да работят съвместно. Това е най-добрият начин за справяне с проблемите. Предстоят нови срещи, които са доста важни с оглед на това да бъде организирана съвместната работа.

Тогава като служител на РДГ обещахте съдействие при възстановяването на контролно-пропускателните пунктове и охранителните камери. На какъв етап е в момента това и виждате ли такава необходимост?

Към момента на територията на нашата Община и Горско стопанство – Самоков няма контролни пунктове. В цялата страна също са малко. Издръжката им е доста скъпа и изисква много средства. Ако институциите на местно ниво работят добре в колектив, може би няма да има смисъл от такива пунктове. В Общината има доста поставени камери от РУП – Самоков  и според мен няма необходимост от нови, за да се наблюдава движението на дървесината.

Не е тайна, че години наред топката се прехвърляше между Държавното и Общинско горско и се правеше някаква съпоставка по отношение мотивацията на служителите, заплащането и т.н. Смятате ли, че е възможно да работите в някакъв синхрон? 

Дълги години Общинското лесничейство се занимаваше единствено с дърводобив. Нямаха за задача да опазват горските си територии. Това беше изцяло задължение на Държавното горско стопанство, което опазваше и частната гора включително. С влизането в сила на новия закон, тези задължения се разграничиха и оттогава всеки собственик е длъжен сам да опазва горската си територия. Тук вече голяма роля имат и служителите на полицията.

В кои от териториите, за които Вие отговаряте очаквате да срещнете най-сериозни трудности?

Най-големите проблеми са в районите, в близост до населените места – парковете около града, на излизане от Самоков за Ихтиман, около Продановския рид. По-бедните хора от населението отиват и добиват дърва за собствени нужди и за отопление. В същото време нашите служители дават и нощни дежурства само и само да се опази гора.

Смятате ли, че начинът, по който населението се снабдява с дърва е адекватен и е в състояние да задоволи реалните потребности, за да не се стига до ексцесии и незаконен добив?

Всяка година се дават дърва за лични нужди на населението и ангажиментът затова е на Общината. Там, където няма общински гори, Държавните горски стопанства трябва да задоволяват населението, но основната задача е на общинските структури, в случая Общинско лесничейство – Самоков.

Известен факт е, че най-големите поразии се правят от фирмите. Как ще противодействате на това?

Ще целим да подобрим дисциплината на ползване в горите с работа и контрол.

Търговете, които се провеждат достатъчно прозрачни ли са?

Търговете за отдаване на дървесина, било на корен, на склад или отделни други мероприятия,  са регулирани в Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии. Тази Наредба е за държавни и общински структури. Търговете са достатъчно прозрачни, дори първата тръжна сесия за дървесина от територията на ДГС-Самоков се проведе в Югозападното държавно предприятие. По този начин се цели да има по-голяма прозрачност, да са явни търговете.

Това, че сте част от една по-голяма структура пречили Ви, или по-скоро Ви помага?

Реално ние сме част от Югозападното държавно предприятие, подчинени сме, но имаме свобода да работим. От нас се изисква да опазим гората и да продадем това, което имаме по най-добрия начин.

Това, че сте били и на други управленски нива по отношение на горите би ли ви било от полза за позицията, която заемате?

Всяко едно от местата, на които съм работил е допринесло по нещо за мен. Пак казвам – това е някакъв опит, а той се трупа с годините. Нямам много години стаж, но пък съм работил на такива места и с такива специалисти, които са ме изградили като личност.

И все пак…не мислите ли, че Регионалната дирекция е едно по-високо стъпало в професионалната йерархия?

По-голямо стъпало е, но има и друго нещо. Човек, където и да работи, в един момент вижда, че няма повече накъде да върви и търси нови светлини.

Държавното горско предприятие в Самокове добър вариант ли е човек да приложи на практика знанията и уменията си?

За мен – да.

Какви задачи си поставяте в най-близко бъдеще?

Задачата на Горското стопанство е една – да опазим гората, да подобрим дисциплината за ползване на горите и да работим съгласно нормативната уредба.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close