Седмицата

Изготвя се Общ устройствен план на Околите

okoliСамоков 365

Проектантите се срещнаха с общинското ръководство и кметските наместници на Горни и Долни Окол, за да обсъдят насоките на разработката. Инвестиционни намерения към територията ще реализират фирма „Маркан“, които закупиха от общината терени в землищата на тези села за изграждане на голф селище. За да може да се постигне обща планова концепция на територията, както и да се задоволяват бъдещи инвестиционни намерения, общината възложи изготвянето на общ устройствен план на територията, с който ще се определят зоните с различни видове предназначения. С новата разработка ще се даде възможност за развитие на землищата на селата Долни и Горни окол. Ще се обособят териториални зони, което ще даде възможност за развитие на района. Ще бъде изградено голф селище, ще се дефинират вилните зони, както и ще бъдат предвидени зони за развитие на биоземеделие. Старите стопански складове, които в момента не изпълняват предназначението си, а са се превърнали в складове и производствени помещения ще бъдат оформени като зони за производствени нужди. На кметските наместници на двете села бяха предоставени за попълване анкетни листа чрез които те ще дадат своето мнение и препоръки за развитието и визията на територията. Едни от основните идеи, които ще се включат в разработката са осъществяване на транспортните връзки на Околите с централните пътища Самоков – София през Щъркелово гнездо и през Ярема. Ще бъде проучено качеството на земеделската земя, като в по-голямата си част ще бъде запазена с предназначение за биоземеделие и ферми. Ще залегне и развитието на стопанската инфраструктура, на уличната мрежа, водопровода и канализацията. Общият устройствен план, освен че е предпоставка за бъдещо развитие на територията, която обхваща, но е необходима разработка и при кандидатстване за финансиране от европейските програми.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close