ПолитикаРегионални

Изборът 

sekretar_obshtinaСравнително спокойно преминаха І-ия и ІІ-ри тур от изборите за президент и вицепрезидент на РБ. Получените сигнали за допускането на нередности в изборния процес бяха проверявани на място и своевременно отстранявани. Постъпиха жалби от граждани, че секционната избирателна комисия /СИК/ не ги допуска до гласуване поради изтекъл срок на валидност на личната  карта, въпреки, че същата е валидна, за неправилно дописване в избирателния списък, двойно гласуване и други. Всички сигнали са проверени и  са предприети необходимите  мерки.

Най – критичният момент  в изборния процес е бил и остава момента  на отчитането на протоколите на 65-те СИК пред Районната избирателна комисия /РИК/. Всяка година  Областна администрация изготвя график на общините от Софийска област, с който определя  поредността и часа на предаване на резултатите от СИК  на РИК. Традиционно Секционните избирателни комисии от община Самоков са  последни в този график. Определеният час тази година за първия тур беше в 10.05ч. сутринта. Обикновено СИК приключват броенето на бюлетините, оформянето на протоколите  и пристигат в общинската администрация най -късно до 00.30 ч. след изборния ден. Можете да си представите за какво изчакване става въпрос. Мъчително и абсурдно е…СИК започват работа в 7.00 ч. в изборния ден, който продължава до 20.00ч., след което за да предат протоколите  на РИК, СИК трябва да изчакат до сутринта…Многократно съм разговаряла с Областната администрация по този въпрос, излагала съм мотиви достатъчни за мен да се промени това положение, което е от години. Отговорът от тяхна страна е, че имат  методика за определяне на графика, като започват от най -малката и най -близката до столицата община. Тъй като Община Самоков е най-голямата и най-отдалечената, остава последна по график. За мен тази методика е най-малкото  нелогична и несправедлива. Не може едни и същи хора да са ощетени! Не може най – голямата и най- отдалечената община, която  има готовност да предаде резултатите от изборния ден още в 2.00ч., ежегодно да бъде оставяна последна! Считам  за логично графика да се съобрази с реда  на пристигане на СИК в София, нека първият по време да бъде първи по място. За съжаление Областна администрация намира друго за логично и справедливо – да бъдем последни. В следизборната нощ потърсих и друго съдействие. В 1.00 ч. лично разговарях с РИК и обясних, че СИК в община Самоков са приключили работата си и сме готови да предадем резултатите. „Тръгвайте” ми казаха от там, „още не е дошла първата община по график, а тя е от 22.00ч., ще направим всичко възможно да ви вземем”…Пристигнахме в София в 2.30ч. По традиция графика не се спазваше нито от към часове, нито от към реда определен за общините. От РИК престанаха да вдигат телефоните си и така СИК от Самоков останаха да чакат до 12.30 ч. на 07.11. 2016г. Предаването на протоколите от СИК на РИК продължи до 16.00ч. Тази ситуация е  абсурдна. Хората до такава степен са изтощени и изнервени, че няма как да не оправдая и упреците им към мен. Аз съм с тях като представител на общината, към кого друг да се обърнат и кой друг да ги чуе? За съжаление общинската администрация не може да определя реда и организацията на областната администрация и РИК  за предаване на протоколите от СИК. А чакането е дълго и кошмарно, където и да е….Дали в София или в общинската администрация…тези часове са убийствени.  От страна на общинска администрация е осигурена всякакъв вид помощ и техническа обезпеченост на изборния процес, но общината не е в състояние да влияе на графика при приемането на изборните книжа. Въпреки това не сме преставали да настояваме за промяна на това установило се трайно в годините положение. Още след първия тур Община Самоков депозира жалба пред компетентните органи – РИК, ЦИК и Областна администрация на Софийска област. В жалбата е поставено за пореден път искането графикът, съставен от Областна администрация за предаване на протоколите на СИК в РИК, да бъде по реда на пристигане на общините. Ако е невъзможно да се направи подобна организация, то в изготвяне на графиците занапред Община Самоков да бъде поставена в началото, тъй като в последните години е доказала, че има готовност за предаване на документите  още в 02.00 часа през нощта, след изборния ден. С писмо в отговор на жалбата ни от Областна  администрация ни уверяват, че за в бъдеще при следващо провеждане на избори ще се съобразят с така направените от кмета на общината искания.

Искам да подчертая и да стане ясно, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, отговорността за  изборните книжа и торбите с  бюлетините след приключване на изборния ден е изцяло на Секционната избирателна комисия. 65 –те СИК имат задължение да държат и отговорно пазят изборните книжа и торбите с бюлетини,   под  охраната  на служителите на МВР. Членовете на СИК са длъжностни лица, които носят  административно- наказателна отговорност, в случай на неизпълнение на служебните им задължения. Всяка СИК се състои от 7 или 9 члена. Те се   предлагат  от политическите партии и  определят с решение на  РИК. Общинската администрация има задължение да обезпечи технически работата на СИК, т.е. да я снабди с необходимите книжа и материали, техника, оборудване на изборното помещение и т.н. Недопустимо е Общинска администрация  да изземва функции и поема отговорност, които са изцяло в правомощията на СИК или друг орган. В този смисъл недопустимо е и няма как да бъде удовлетворено искането на някои членове на СИК да оставят след изборния ден книжата и торбите с бюлетините в запечатано помещение в сградата на общината на отговорно пазене от служители на общинска администрация и МВР, за да могат членовете на СИК  да преспят в домовете си и се върнат сутринта. Нека бъде ясно на всички, че това е в абсолютен разрез с разпоредбите на Изборния кодекс и би довело до касиране на изборите. Това не е допускано и няма да бъде допуснато от общинска  администрация – Самоков и служителите на МВР.

Ясно е, че при толкова много хора, ангажирани като членове на  Секционните избирателни комисии за предаването на материалите трудно може да се намери вариант на място за изчакване, който удовлетворява всички. Последните избори са красноречив пример за това, тъй като част от членовете на СИК предпочитаха да изчакат в сградата на общината,  а друга част – в автобусите. За да удовлетворим максимално исканията на СИК в двата тура го направихме по двата различни начина – на І –ия тур изчаквахме в автобусите под охрана на полицията, след ІІ –ия тур изчахме в сградата на общинската администрация, отново под охрана на служителите на МВР.

Относно ангажиментите на общинска администрация в изборния процес мога да кажа, че създадохме ред и организация, които освен , че  технически обезпечават нормалното протичане на изборния ден и работата на СИК, гарантират  удобство, чрез  максимално пестене времето на членовете на СИК. На първо място, раздаването на книжата и  материалите в предизборния ден от Общинската администрация на СИК става по график, в точно определени часове и минути  за всяка СИК поотделно,  които стриктно се спазват. Тази организация дава възможност на всяка СИК да получи от Общината всичко необходимо за изборния ден, отнемайки като време не повече  от 5 мин. Осигуряваме не само  удобен транспорт на всяка една от 65-те секционни избирателни комисии за придвижване до изборното помещение, но и отговорен служител от общинска администрация, който на място подпомага и консултира СИК в случай, че възникнат технически въпроси от компетенциите на общината. В предизборния ден в сградата на общината има дежурни служители в отдел «ГРАО», в отдел «Деловодство», дежурни на телефон лица на разположение на СИК, дежурни по всяко едно от кметствата на територията на общината,  както и други служители, които отиват на място до СИК за да задоволят възникналата  необходимост, доколкото е от компетентността на администрацията. След приключване на изборния ден  подсигуряваме места за сядане в сградата на общината за всеки член от СИК, както и  комфорни автобуси за предвижването на СИК до София за отчитането на резултатите и обратно. Съгласно изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс след отчитане на резултатите пред РИК, СИК следва да предадат с приемо – предавателен протокол останалите книжа и торбите на комисия от общинската администрация за съхранение в специално определено за целта помещение. Буквално това означава, че след дългото и изтощително чакане пред РИК, връщайки се от София, всички 65 СИК отново трябва да влязат в сградата на общината,  за да предадат едва тогава на администрацията торбите с книжата и бюлетините за съхранение. Отново за да спестим време и за да избегнем неудобството на СИК да се връщат в администрацията, организирахме мобилни групи от служители на общината, които пътуват в автобусите заедно със СИК до София и обратно и които имат за цел така да свършат работата си по приемането на торбите и книжата, че щом пристигнем в гр.Самоков, членовете на СИК веднага могат да се приберат по домовете си. Такава е организацията на общинската администрация – регламентирана, ясна и спазваща се.

Използвам случая и да благодаря на  всички служители от Община Самоков и ангажираните в изборния процес за коректно свършената работа и успешно проведените избори!

 

Ангелина Вангелова

Секретар на община Самоков

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close