Общество

Идват избори, проблемите стоят

samokovМария Галчева

Само след няколко месеца ще навлезем в горещо есенно време. Изборно време. Дотогава физиономията на града ще се промени в различни цветове, ще зазвучат различни гласове, ще се чуят интересни и все хубави неща за бъдещето на Самоков.  Дотук нищо ново.

Политиката е доказала с течение на годините своята водеща, но и илюзорна роля в живота на обществото. Тя е действаща до момента, в който върви кампанията за местен вот. След него обаче се случва едно интересно явление. Всичко казано бива забравено.

Нали знаете какво е Валутен борд и каква функция изпълнява?

Подобно на гарантираната фискална дисциплина и стабилност, която дава той, пазейки финансите на страната, така и ние имаме проект, чиято програма ще бъде насочена към стриктно пазене на интересите на нашата община. Интереси във всеки един аспект от обществено-икономическото състояние, гарантирайки активно гражданско участие и дебатиране по ключовите теми за развитието и бъдещето ни като локация и духовност.

„Самоков 365” предизвиква всички активни фигури от политическия, икономически и обществен живот с новия си проект Обществен борд. Това е организация, която предвижда да обедини именно хора, които милеят за града и са отдали живота и бизнеса си на идеята Самоков без непременно да търсят дивиденти от това.

В стратегията на Борда залагаме ключови проблеми, както и механизми за тяхното разрешаване, около които, според нас, не се прави нищо, което да повлияе положително на града ни. Това са икономика, инфраструктура, туризъм, безработица, младежка политика, малцинствена политика и интеграция, сигурност, здравеопазване, образование.

Задължителното действие!

Търсим авторитети от всички области, които ще бъдат наблюдатели върху бъдещото общинско ръководство и общински съвет, които ще следят всяка тяхна крачка и ще имат една изключителна функция – да дават идеи и предложения, които са работещи и адекватни на ситуацията.  Общественият борд ще структурира своите предложения по теми и те ще бъдат свободно разпространени  до всички нас, благодарение на печата и на интернет.

Хората, които се присъединят към него ще държат всички идеи и предложения задължително да бъдат достояние на новосформирания Общински съвет, който да ги разгледа, гласува и легализира на практика.

Съобразяването на политиците

Тези предложения ще имат за цел да изградят един нов модел на работа, чиято основна идея е именно преподреждането на приоритетите и следене за тяхното изпълнение. Предложенията ще се дискутират публично, за да може всеки, който има какво да каже, да го направи.

Това не е политическа организация, която да търси мястото си. Което пък не означава, че няма да залагаме и на политическите фигури, които ще се борят отново за властовите позиции. Важна е всяка гледна точка. Това е изцяло гражданска инициатива, която няма да се включва в избори. Предоставяме страниците на вестника на всички граждани, които имат идеи за развитието на града ни, защото не е тайна за никого, че тенденциите не са в крак с розовите очила, които сме склонни да носим при наличието на проблем.

Общественият борд ще наложи на политиците правилото да се съобразяват и с чуждото виждане по определен проблем или казус, без решенията да се взимат от определен брой хора или дадена група. За това ще се носи съответната колективна отговорност, тъй като практиката е доказала, че индивидуалната отговорност никаква я няма.

Прозрачността, върху която ще се гради този проект ще бъде предизвикателство към новата власт, която се надяваме да чуе това, което казват хората извън непременно налагащата се партийна доктрина и подреждане на листи, които служат предимно за обслужване на конкретна партия и така бетонират нейните основи в населеното място.  Кадруването  в структурирането на даден екип или административна организация също е проблем, който често набива на око не друго, а висша некомпетентност и  не на последно място носи тежък мирис на корупция.  В течение на времето по една или друга причина сме загубили експертното ниво в търсенето на кадри, а на всичкото отгоре няма никаква стратегия за развитието на кадрите в града ни, колкото и малко да са останали те. Всяка година десетки самоковчета влизат и излизат от висшите учебни заведения – никой не ги търси обаче, за каквото и да било. Как тогава да поддържаме баланса на трудовия пазар и как ще преодолеем кризата за специалисти. Има ли хора, които водят статистика именно с такава проучвателна цел?

Надпартийността

Важен елемент, ако не и най-важният е именно надпартийността. Тя често е желана, но и също толкова често е пренебрегвана. Това е гарант, че идеите ще се обединяват без да служат на определена подсказка. Смисълът тук е скрит още в Кубратовия завет. Заедно сме по-силни. Разделени сме атакуеми, а на всичко отгоре какво делим? Освен общото си бъдеще тук, друго толкова важно няма.

Продължаваме да твърдим, че Самоков е уникално място, което заслужава повече обединение и ангажираност от страна на жителите  му, защото има редица интереси, които са надпартийни и чисто наши, общи и за тях трябва да се води истинска полемика, която да не е подчинена на идеологическите аксиоми.  Апатията, налегнала цели поколения, предимно младите, е наложена благодарение и на прекалено дългото мълчание и прекъснатият контакт между властовите структури и хората.

Гласоподавателите не са билети за сградата на Общината. Те са личности, които заслужават уважение и е редно да участват във вземането на ключови решения, които касаят общото ни битие.

Затова пасивността трябва да мине встрани, ако всички ние имаме намерението да живеем и работим тук, както и да бъдем с темперамент, различен от този на стадото, поставено пред свършени факти.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close