Седмицата

Ивайло Добруджански по темата с „Частното Енерго Самоков”: “Аз излязох единственият виновен в случая”

CEZЕдва ли има някой, който остана в неведение по темата с енергото в Самоков и по-конкретно случващото се от години в 7-и квартал. В резултат на разследвания и предаване, излъчено по Нова Тв и заснето със скрита камера, се разбра за мрежата от кабели в махалата и незаконния ток. Участник в направения запис беше вече бившият шеф на Енергото Ивайло Добруджански. Oще тогава потърсихме засегнатата страна, а именно г-н Добруджански, който тогава се въздържа от коментар, за да не навреди на хода на делото. Тогава той единствено сподели, че не се чувства виновен и обеща да коментира ситуацията в по-късен етап. Още в началото на миналата седмица го потърсихме отново и той с готовност отговори на зададените от нас въпроси, свързани с това кой трябва да понесе отговорността и докога самоковци ще стоим с „широко затворени очи” за проблемите. Ето какво обясни Добруджански пред „Самоков 365”.

Г-н Добруджански, как се чувствате, след като бяхте уволнен и бихте ли коментирали целия случай? Вие бяхте единственият потърпевш в казуса „Частно Енерго Самоков”, смятате ли, че вината е само във вас?

Убеден съм,че е невъзможнонякой да попадне в подобна ситуация и да се чувства добре или да му е безразлично, особено като се има предвид преминатите ми 33 години стаж в енергетиката, а от тях 20 години – в електроразпределението.

В случая аз се оказах единственият виновен и потърпевш след излъчения материал, макар че не съм управлявал еднолично целия производствен процес и по никакъв начин не бих могъл да извършвам нещо тайно, което е в противоречие с политиката и морала на дружеството. Държа да подчертая, че имам претенции за морал и принципи по отношение на работата си и тези, които ме познават добре, ще застанат на моя страна. На територията на звеното работят служители от още две дирекции. Категорично заявявам, че не се чувствам виновен за конкретния случай и не се срамувам от действията си като ръководител на звеното по поддържане. Не считам за виновни и колегите от другите дирекции. Човек работи в условията, в които е поставен.

Не е тайна, че подобна схема съществува повече от 10 години или по друг начин казано навсякъде, където има компактно ромско население. Има ли еднозначно решение на този проблем? Какво е вашето обяснение на проблема?

Аз ръководех звеното по поддържане, на което основната задача беше безопасната и безаварийна работа на съоръженията. Трябва да отбележа, че освен работата около прословутата ромска махала /а те са вече две/, с десетина души персонал поддържахме 310 трафопоста, 280 км въздушни линии 20кV,90км кабелни линии 20kV и приблизително 300 км мрежи с ниско напрежение.

За хората, които не са запознати с историята на електрозахранването на ромската махала ще поясня, че след 1990 година МрНН в ромската махала на гр. Самоков е ремонтирана два пъти. През 1993г. беше извършен частичен ремонт, с цел незначително подобряване на качеството на електрическото захранване, а през 1996 г. беше извършен основен ремонт на цялата мрежа.Бяха подменени всички стълбове от МрНН, с електромерни табла монтирани на върха на стълба, като за първи път в България беше приложена технологията на въздушните усукани и золирани проводници, изцяло с материали доставени от Франция. Мрежата се захранваше от четири трафопоста с обща инсталирана мощност 2650 kVA.

Въпреки положените неистови усилия от тогавашният ЕРР Самоков, общото задължение на несъбраните суми за консумирана ел.енергия от ромите надхвърли 1млн.лева. Това от своя страна доведе през 1999г. електрозахранването на цялата махала да бъде прекъснато от всички страни, на ниво на напрежението 20кV. В продължение на една година, трафопостовете и мрежата бяха разграбени и унищожени в по-голямата си част, включително и електромерните табла, като най-вероятно, намериха приложение във вторични суровини. Оттогава и към момента екипи на разпределително предприятие не са влизали в ромската махала на гр. Самоков. При създалата се ситуация, ромите започнаха да се присъединяват неправомерно от съседните на махалата МрНН, като създаваха предпоставки за нещастни случаи и нарушаваха електрозахранването на редовните абонати.

Защо ЧЕЗ не са взели необходимите мерки, а трябва да се вдигне шум, за да се случи някакво минимално раздвижване? Оказа се в един момент, че и Община Самоков, и 7-и квартал не знаят, че използват незаконен ток. Нормално ли е това?

Въпреки многобройно проведените акции съвместно с РУП Самоков, ситуацията излезе от всякакъв контрол. Беше ясно, че ромите ще правят всичко възможно, за да си осигурят ел. захранване, макар и некачествено. На база на политическо решение и по нареждане на ръководителите ни от държавното тогава предприятие, през 2004г. беше изтеглен кабел до границата на махалата и беше открита партида на едно юридическо лице. По протокол, с роми общински съветници и кмета на общината, беше договорено, ромите да създадат организация, за събиране на дължимата сума по общ електромер, монтиран в трафопост “Разсадника” /срещу з-д “Мусала”/. В електроразпределителното предприятие постъпиха суми за изразходената ел. енергия за около 45 дни и плащането приключи. Ромите изградиха импровизирана мрежа НН и заедно с остатъците от разграбената мрежа електрозахраниха по-голямата част от домакинствата си. Действително сноповете от незаконни кабели изчезнаха от мрежата по ул.”Христо Максимов”, но по други улици граничещи с махалата, борбата с неправомерните присъединявания продължи.

Каква е ролята на ромските лидери и общинските съветници?

До нас достигаха слухове, че съществува група от хора в махалата, която поддържа импровизираната мрежа ниско напрежение. Тази ситуация беше известна на всички ръководители, до най-високо ниво, както от държавната, така от структурата на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, след приватизацията. По нареждане на Районна прокуратура Самоков, след получен сигнал, че се събират суми за ел. енергия от ромите, преди няколко години се проведе разследване, което поради липса на доказателства беше прекратено. Важно е да се отбележи, че звеното по поддържане, което ръководех аз, само за период от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. е извършило 63 броя акции за прекъсване на неправомерни присъединявания от страна на ромите. Като са демонтирани общо 310 броя неправомерни присъединявания. Целият този обем работа е документиран, както в работните карти на отделните бригади, така и в общия отчет за работата на звеното. При извършването на тази дейност, в повечето случаи, участваха и представители РУП Самоков. Звеното по поддържане не съставя протоколи, за установени неправомерни присъединявания не отговаря за електромерното стопанство, а също и не участва в отчитането на консумираната ел.енергия от абонатите. Всички тези дейности са задължения на служителите на други дирекции, отдели и направления от структурата на дружеството.

Как може тогава да се упражни съответния контрол? Да се спре тока в ромската махала едва ли е решение?!

Нека не се заблуждаваме, че е възможно да се изключи електрозахранването на цялата ромска махала. Няма как, а и не е нормално в 21 век, приблизително 10 000 души да останат на тъмно. Самите те не биха го допуснали и това ще доведе до унищожаване на съседните мрежи, от които се електрозахранват редовните абонати. Единствения вариант за решаване на проблема е влагането на една огромна инвестиция чрез изграждането на нова електроразпределителна мрежа в ромската махала и едновременно с това възлагането на надеждна охрана, както по отношение на съоръженията, така и за работниците, които ще я обслужват.

Даже и да се изпълни горното предполагам, че съществуват големи съмнения, относно възвръщаемостта на огромната инвестиция. Това е основната причина за отложеното и до момента, вземане на решение да се направи тази инвестиция, както от висшите ръководители по времето на държавната структура, така и от ръководството на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Какви са съпровождащите трудности в случая?

Разбира се, има такива. На първо място е безразборното строителство на места, водещо до невъзможност за изграждане на ел. съоръжения и последващото ги обслужване. Второ – невъзможност за прилагане на план за регулация, свързано с горното. Липсата на документи за собственост и разрешение за ползване на сградите не е маловажно. И не на последно място изграденото с годините у ромите съзнание, че имат само права, но не и задължения.

Все пак не може да не Ви попитам за коментар, относно излъчения материал по Нова Тв. Благодарение на него Самоков стана синоним на незаконност и безнаказаност и доведе до вашето отстраняване.

От направения запис със скрита камера, без моето предварително знание и съгласие, беше излъчено само това, което прави скандала и сензацията по случая, а не целият разговор.Там, където насочих подлия ром, който дойде за „помощ“ при мен по жизнено важен проблем, е да измести електрозахраването си към място, където липсват съоръжения на ЧЕЗ, а единствено има само ромска импровизирана мрежа. За съжаление никой от ръководителите ми не пожела да чуе истината за това. Вече беше решено, че единствено виновният съм аз.

След вашето отстраняване какво се промени? Има ли взети кардинални решения?

От началото на месец юли не бях на работа по здравословни причини. Оттогава досега, пак с политическа намеса, нищо не е променено, по отношение на електрозахранването на циганската махала и на заплащането на консумираната от ромите ел. енергия.

В България сме специалисти по лов на вещици, а като обвинители сме номер едно. Вместо да търсим изход от трудни ситуации, ние търсим виновни.

Само за сведение на енергийния специалист и бивш колега, който си позволи да коментира случая, следва да отбележа, че по статистика енергията, която се консумира от цялата циганска махала представлява 20% от общата ел.енергия, която се краде на територията на общината, изключвайки допустимите технологични разходи от 10%, регулативно задължителни за предходния период. В тази връзка,нека специалистите да потърсят отговора на въпроса, кой на кого плаща тока. Моля, абзацът да бъде прочетен отново.

В зависимост от развитието на нещата, свързани с проблема в бъдеще, обещавам да направя по-задълбочен анализ и още по-подробни разяснения.

Готов съм, да дебатирам по проблема публично и по всяко време, с всеки, който не е съгласен с изнесените от мен факти към момента.  

И за финал на разговора ни какво ще предприемете, за да защитите името и правата си?

Заявявам отговорно, че през цялото време съм изпълнявал съвестно служебните си задълженията и поради това, считам уволнението ми за несправедливо и неправомерно. Имам намерение да търся правата си по съдебен ред.

Доволен съм, че през всичките тези години имах възможността да работя с изключителни професионалисти и най-вече хора. Благодаря на целия ми екип за оказаната голяма морална подкрепа и разбиране в този труден момент.

До тук, в живота ми, се сблъсках с много тежки моменти и несправедливости, но ви уверявам, че ще преодолея и последните. Накрая държа, да подчертая, че аз не се казвам Иван Иванов или Георги Георгиев, а се казвам Ивайло Добруджански и се гордея с името си.

Моля, да ме извините, ако има съвпадение на имена.Това е просто случайност.      

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close