Злободневно

За какво ще има пари през 2017?

Анелия Балабанова

Вече са в ход обсъжданията във връзка с изготвения от общинска администрация проект за бюджет през 2017 г. В стила на един бивш финансов министър започват питания и терзания колко постна ще е пицата. Всички самоковци се надяват от парчетата да има за всекиго по нещо, каквито са предварителните уверения на ръководството.

На 10-ти януари се състоя общественото обсъждане, на което бяха очертани най-съществените параметри и предвиждания на финансовия план. Най-общо той показва откъде ще дойдат парите през настоящата година и за какво ще бъдат изразходвани. Едва ли е изненадващо, че основните пера заложени в приходната част на бюджета са от данъците върху недвижимите имоти /около 1 млн.  320 хил. лв./, данък върху превозните средства /1 млн. 100 хил. лв./, данък при придобиване на имущество /600 хил. лв./, туристически данък /500 хил. лв./. С най-голяма тежест по отношение на неданъчните приходи, предвидени във финансовите разчети са приходите от собственост, които са 4 млн. 904 хил. 502 лв., общинските такси 2 млн. 679 хил. лв., постъпленията от глоби и санкции – 210 хил. лв. и средствата от продажба на общинска собственост – 1 млн. 510 хил. лв.

Още в самото начало на срещата зам.- кметът по финансите Сия Шехтанова информира присъстващите, че в предвидения от закона срок – 9 януари, няма постъпили предложения от граждани и организации. Обобщи, че изготвеният бюджет е реален, доближава се максимално до нуждите на населението и гарантира сигурност. Той възлиза на 32 млн. 208 хил. 393 лв.  Спрямо 2016 г. има завишение от 1.4. Общият размер на разходите е балансиран с приходите и е в рамките на същата сума. Образованието е с най-голям дял с 11 млн. 8 хил. 239 лв.  като тази дейност заема 34.18 % от бюджета. Второстепенни разпоредители със средства са общо 12 училища и 5 детски градини. Завишението спрямо 2016 г. е 707 хил. 717 лв. „Няма учебно заведение, което да не е предвидено” – коментира кметът Георгиев по време на обсъжданията. Почти във всяко от тях е заложено нещо ново /основно компютри и площадки/, което да направи още по-привлекателен за младите хора учебно – възпитателния процес. Планираните суми за всяка една дейност са описани подробно в приходната и разходна част и са публикувани на интернет страницата на Общината.

Един от основните приоритети е приключването на започнатите вече проекти. Продължават усилията и работата  затова да има топъл обяд за нуждаещи се, в посока подобряване на административния капацитет, повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на помощ в домашна среда и др.

И през 2017 г. ще има дейности в рамките на проект „Твоят час”. Най-сериозните инвестиции са свързани с развитието на инфраструктурата. По всяка вероятност в следващите дни и седмици най-накрая ще се случи дългоочакваният ремонт на пътя Самоков – Гуцал. В заключителната част думата имаха гражданите, които да отправят своите питания. Предстои проектът за бюджет да бъде съобразен с икономиите за 2016 г. и предложен за обсъждане от общинските съветници на предстоящата сесия.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close