ИнтервюПолитикаСамоков

За какво ще има пари в бюджет 2016?

В началото на всяка година тема номер едно е съставянето и изготвянето на бюджета. Финансовият план е „двигателят”, който осигурява нормалното функциониране  на учрежденията и структурите в сферата на здравеопазването, образованието, социалните дейности, поддържането на инфраструктурата и обществените пространства в града и по селата. По време на публичното обсъждане стана ясно, че  Общината има намерение да кандидатства  за средства от националните фондове, свързани с цялостна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи тела. Предвидено е и закупуване на още една вишка. „Посоката, която сме поели през последните години трябва да бъде продължена” – коментира тогава кметът Вл. Георгиев пред присъстващите. Основният стремеж по отношение на финансовия план за следващата година е успешно реализиране на приходната част, ефективно и ефикасно изпълнение на разходната. Това звучи доста добре, но доколко е реално постижимо. По време на обсъжданията и подготовката валят предложения в какви ли не насоки – от страна на кметовете, общинските съветници, гражданите. Ясно е, че парите в повечето случаи не достигат. И все пак…за какво ще има пари в бюджет 2016 и колко? Кои ще са приоритетните области? Отговорите от Сия Шехтанова – зам.-кмет по финансите на Община Самоков.

 

Г-жо Шехтанова, коя беше отправната точка при изготвянето на бюджет 2016 и в какъв размер са заложените средства?

 

Проектобюджетът за 2016 г. е с 0.6% по-голям от този за 2015. От общо 31 млн. 778 746 лв. , 13  млн. 044  746 лв. са средствата, които Общината получава от държавния бюджет за дейности, които са държавен ангажимент, съгласно Конституцията. Разчитаме на собствени общински приходи в размер на 18 млн. 734 хил. лева  за приоритетните области, ангажимент на Общината. Основните завишения за 2016 г. са в сферата на образованието, където имаме увеличение с близо 14 % на средствата, в социалното осигуряване, подпомагане и грижи – 14.35%. Отразено е повишението на минималната работна заплата. Малък процент завишение има в средствата за отбрана и сигурност – 5%. Толкова е и процентът завишение на средствата за общинската администрация във връзка с реформата в Изборния кодекс и по-големия брой кметове на населени места в сравнение с предходния мандат. В средствата на читалищата и ГИМ-Самоков  също има увеличение – близо 3.23 % общо за функцията като през месец февруари очакваме да бъде автоматично актуализиран бюджетът на Общината с 20%-тно завишение на средствата за ГИМ-Самоков, което ще позволи една по всеобхватна дейност на музейните работници през годината, както и съответно по-добро заплащане на техния труд. Средствата ще бъдат насочени към Художествената галерия, ГИМ и Байракли джамия, които са делегирана от държавата дейност. В момента правим постъпки пред Министерство на културата. Изпратили сме искане за завишение на бройките музейни работници и имаме отговор, че искането ще бъде разгледано за бюджет 2017 г.

Преди приемането на бюджета валят отвсякъде предложения. С кои от тях сте се съобразили и са взети под внимание при изготвянето на финансовия план?

Широко бяха обсъдени параметрите на бюджета – и на публично обсъждане и в комисиите на Общинския съвет. Постъпиха доста предложения за допълнително финансиране на болничната дейност, за саниране на сградата на Дома за стари хора в село Ковачевци и на тази в Самоков. Също така за завишаване субсидиите на спортните клубове, нови клубове на пенсионера и др.. С тези предложения, за които имаше възможност да бъдат предвидени средства в бюджета сме се съобразили и внасяме за разглеждане в Общинския съвет. С част от тях ще се работи за изработване на проекти за кандидатстване по еврофондовете. Специално европроектите заемат една съществена част от бюджета за 2016 г. Предвидили сме достатъчно средства за нови проекти, както и за съфинансиране на тези от тях, по които администрацията започна вече активно да кандидатства. Към момента има сключени европроекти на стойност близо 500 000 лв. като най-големият  е свързан с дейността на личните асистенти чрез почасово обслужване в дома, включително с медицински специалист, която се опитваме да продължим. Вече сме кандидатствали по „Красива България”, по трансгранично сътрудничество. Готви се проект по „Региони в растеж” за енергийна ефективност. В ход е реализацията на инициативата за създаване на Местна инициативна група и тази година ще се кандидатства за финансиране на стратегия за местно икономическо и селскостопанско развитие. Така, че в бюджета има предвидени достатъчно средства,  за да успеем да се възползване от всички възможности за външно финансиране.

Поглед и към селата. Какви дейности са планирани за малките населени места в общината?

За селата подробно сме разписали средствата за текущи и основни ремонти. Немалко – над 100 хиляди лева се заделят и за проектиране, за да можем да се възползваме от възможностите за ремонт на читалища, църкви през годината и за изграждане на водопроводи по Програмата за развитие на селските райони. Съобразили сме се с предложенията на кметовете, които са основно за водопроводи и за асфалтиране. За празниците в селата отново има заделени 36 500 лв. Допълнително 12 000 лв. са за други нужди, т.нар. представителни разходи на кметовете на кметства. 320 хил. лв. са средствата за части – водопроводи и канализация, специално за ремонт във всички населени места. Въпреки че това не е ангажимент на Общината, все пак тя застава в своята роля  затова да се осигурят достатъчно добри условия за живот на всеки един гражданин и тази дейност се подпомага ежегодно. За предходната 2015 г. отчитаме над  400 000 лв. разходвани за тази цел. Немалка сума – над 250 хил. лв. сме заложили и за подмяна на уличното осветление в селата и разширение на уличната мрежа. В момента работим по проект, с който да кандидатстваме пред Държавен фонд за цялостна подмяна на всички улични лампи с енергоспестяващи, тъй като не по-малко от 50 хил. лв. на месец струва ел.енергията за уличното осветление.

На какви попълнения ще разчитате основно в приходната част на бюджета?

Най-важните приходи в общинския бюджет са данъчните, тъй като те могат да бъдат инвестирани във всяка една дейност на Общината. Близо 3 млн. лева са тези приходи в общинския бюджет за 2016 г. Друг важен източник на средства за общинския бюджет са приходите от продажба на общинско имущество. Залагаме  1 млн. и 800 хил. лв. в това направление като има едно изискване – приходи от продажби могат да се използват единствено и само за изграждане на нови активи или за техен основен ремонт. Много важен дял – близо 4.5 млн. лв. са приходите от продажба на стоки и услуги от общинските предприятия и от наемите на общинско имущество. 2.5 млн. лв. са общинските такси, но те до голяма степен са целеви, т.е използват се за финансиране на същата дейност, от която са събрани.

Какви средства Общината заделя за Боровец предвид това, че тази година курортът става на 120 години?

В културния календар сме заделили почти 100 хиляди лева за чествания в курорта. Допълнително предвиждаме да бъде направен международен конкурс за архитекти и избиране на идеен проект за т.нар. златен триъгълник, който да подложим на широко обществено обсъждане с идеята Боровец да заеме своето място сред международните курорти. И тази година планираме съвместно участие с хотелиерите в борсите за зимен и летен туризъм, които се организират и възнамеряваме да стартират дейности по ремонт и реконструкция на стария център в курорта. Отново, след като бъде подробно обсъдено с комисиите на Общинския съвет.

Очаквате ли забележки от страна на Общинския съвет при приемането на бюджета и в кое направление могат да дойдат те?

Общинският съвет винаги е един коректив за работата на общинската администрация, включително и по бюджета. Отворени сме за всички предложения от страна на общинските съветници. Обикновено най-големи дискусии и обсъждания са възниквали по въпросите на спорта, неговото финансиране и капиталовите разходи. Всяко едно предложение го остойностяваме максимално подробно, за да докладваме на Общинския съвет какво би струвало неговото изпълнение и сме отворени към това всички разумни предложения да намерят своето място в бюджета на общината за финансиране. В случай, че надхвърлят  възможностите на Общината ще търсим решения за външно финансиране по фондове и европроекти.

Предвид, че не е ясен изходът от съдебните дела, които се водят в момента, наистина ли може да се стигне до ситуация, в която да се изпълнява 1/12 от бюджета?

В случай, че няма легитимно избран Общински съвет и не бъде приет бюджетът, съгласно закона за публичните финанси, капиталови разходи не могат да се извършват, а субсидиите и другите текущи разходи се харчат до 1/12 от размера за 2015 г. Това  би намерило съществено отражение върху услугите, които Общината предоставя, тъй като инвестиционната програма на Общината е над 6 млн. лв. и нейното неизпълнение намира проекция върху качеството на живот на всеки един гражданин.

В какъв етап може да се стигне до актуализация на бюджета и в кои сектори?

Животът е много динамичен. Поставя пред различни изпитания всяка една от широкообхватните дейности на Общината. Така, че неминуемо когато излезе някой актив излезе от строя  поради авария или от работа, ние трябва да предприемем мерки той да бъде заменен. Затова актуализации се налага да бъдат правени.  Често това се случва и след провеждане на големи обществени поръчки за капиталови разходи когато достигнатата цена се разминава с прогнозната стойност в бюджета. Тогава отново се налага промяната да бъде одобрена от Общинския съвет. В някои случаи тя е в намаление и тези средства трябва да се преразпределят  към друга дейност или пък в посока увеличение, където вече търсим начини за финансиране.

 

 

Tags

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close