Слайд категория

За какво ще има пари в бюджет 2014?

budjetБроени дни ни делят от началото на 2014 г. Актуална тема по това време е бюджетът. За какво ще има пари Община Самоков и в кои дейности средствата ще бъдат ограничени заради недостиг? Отговор на този въпрос беше даден по време на публичното обсъждане на финансовите разчети за следващата година. Доста хора – общински съветници, директори на училища, детски градини, граждани и заинтересовани лица дойдоха, за да се запознаят лично с предвижданията на проектобюджета. „Приоритет за общинското ръководство е да се осигурят необходимите средства за образование, култура, спорт и социални услуги. При планирането на инвестиционните намерения сме подходили с доста прагматизъм и реалистично” – коментира Сия Шехтанова – директор на Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол”. От думите й стана ясно, че общините ще получат 95% от полагаемите им се държавни средства, а останалите 5% задържани. Поне такива са предвижданията на проектозакона за Държавния бюджет за 2014 г.

На местно ниво значителна част от средствата са насочени към проекти за поддържане на екологичното състояние и опазването на околната среда. В частта за разходите 133 400 лв. ще бъдат заделени за зимно поддържане и снегопочистване. 1 004 900 е издръжката на общинската администрация, в това число текущи разходи – 803 708 лв., 21 673 са предвидени за други възнаграждения и 179 519 за осигурителни вноски. Със 7 610 578 ще бъде подпомогната дейността на ЦДГ и ОДЗ в общината. 1 246 874 лв. са за заплати на персонала -педагогически и непедагогически, 64 434 за други възнаграждения, 254 734 за осигурителни вноски и 59 915 за издръжка. 320 000 лв. са средствата за читалищата. За тяхната дейност ще се разчита на европейските програми и проекти, по които те като самостоятелни организации имат право да кандидатстват. 114 700 са отпуснати за музея и художествените галерии. Клубовете на пенсионера в града и по селата не са основно перо в бюджета, но и за тяхната издръжка се заделят не малко средства. За 2014 г. те са в размер на 54 053. Като един от бъдещите приоритети бяха определени програмите за временна заетост. Участието на Общината в тях ще погълне близо 27 000 лв.

Основните попълнения в приходната част се очаква да дойдат от местните данъци и такси. Много очаквания за постъпления в хазната се възлагат на продажбата и наемите на имоти, общинска собственост. Значителна част от сключените договори са за земи. По така предложените суми имаше единични коментари. Те касаеха обновяването на салона в Младежкия дом, каквото за момента не се предвижда и изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – най-старото самоковско училище. „По прогнозни сметки една такава зала ще струва 600 хил. лв.” – съобщи зам.- кметът Радослав Стойчев. На този етап Общината не може да задели такива средства. Обещанията на общинското ръководство са за повече пари, които да бъдат насочени като инвестиции в селата. Като цяло заключението е, че няма излишни средства и наличните трябва да бъдат разпределени рационално. Прогнозната стойност на бюджет 2014 е 24 641 507 лв.  

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close