Общество

Започна подаването на молби за отопление за сезон 2017/2018 г.

Самоков 365

От 17-ти юли в Дирекция „Социално подпомагане” се подават молби за енергийни помощи, обхващащи периода от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г. Определената полагаема сума от 362.30 лв  /по 72.46 на месец/ ще се изплаща на два транша – след одобряване на заявлението и през януари догодина.

Сред по – важните условия, на които трябва да отговарят кандидатите за подпомагане е това средномесечният им доход за предходните 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление. Също така те трябва да отговарят и на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Това включва да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество. Други изисквания към тях са да не притежават движима и недвижима собственост или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи, да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка, да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години. Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата и др. Кампанията ще продължи до края на месец октомври

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close