Регионални

Започна изграждане на Център за обществена подкрепа в Самоков

Самоков 365

В понеделник /29-ти октомври/ беше поставено началото на реализацията на проект за нова социална услуга на Община Самоков – Център за обществена подкрепа.Изпълнител на проекта е фирма „Парсек Груп” ЕООД. Представител на фирмата изпълнител Теодор Серафимов и кметът Владимир Георгиев поставиха символично начало на строителните дейности. Кметът подчерта, че за община Самоков е важно да разширява кръга на социалните си услуги, за да обхване повече хора в неравностойно положение от уязвими групи. От друга страна новата социална услуга е и отговорност към настанените в Центъра за настаняване от семеен тип, които след 18-та си година трябва да продължат извън защитеното жилище. Новият център ще бъде в сградата на бившето помощно училище „Драмалиев”. Подготвения проект предвижда преустройство на съществуващата сграда– саниране, подмяна дограма, ремонт покрив, както и интериорен ремонт и обзавеждане.

Общата стойност на проекта е в размер на 431 хил. лв. Предвижда се подмяна на отоплителната инсталация, която ще се финансира от Община Самоков със сумата от 10 хил. лв. Ще се обособят кабинети за персонала, две стаи за групова работа, кабинети за специалисти – психолог, социален работник, логопед, както и две помещения за спешно настаняване, бани, кухня и трапезария. Изпълнението на проекта дава възможност за изграждане на две нови социални услуги, в които ще се предоставя качествена грижа, съобразена с индивидуалните потребности на всеки потребител. Чрез услугите ще се предоставя помощ на деца от Центрове за настаняване от семеен тип, навършили 18 години. Базата ще може да се ползва и за защита на хора, пострадали от домашно насилие. Това е нова социална услуга за общината и не дублира досега съществуващите социални центрове. Безвъзмездна финансова помощ  по проект «Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, чрез създаване на нови социални услуги- Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания» се предоставя от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020. Новата социална услуга Община Самоков трябва да поддържа минимум 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close