ОбществоРегионални

Започва прием на документи за обгрижване на хора в неравностойно положение

Самоков 365

Община Самоков се включва в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Приемът на документи за включване на лица в програмата ще започне от следващата седмица. Тя е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели. С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за работа на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Чрез програмата от една страна ще се осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда, от друга ще се подобри качеството на живот на хора определена степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашен помощник”. Ползвателите на услугата по програмата ще бъдат определени след изготвянето на социална оценка. В програмата могат да бъдат включени само лица с над 80% намалена трудоспособност, възрастни и такива над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Изискванията за лицата по програмата без ТЕЛК са да са навършили 65 години към момента на подаване на документите, да живеят сами и да нямат близки и роднини, които могат да оказват подкрепа, да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер. Другите изисквания са за дохода да не надвишава 375 лв., да не са прехвърляли собственост или да не са извършвали продажба на недвижим имот през последната година, да нямат сключен договор за отдаване под наем на собственост или договор за отстъпване на жилище с доглеждане. Няма да се включват в програмата и бенефициенти, които вече ползват подобни услуги по друга програма. В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close