Седмицата

Заедно срещу трафика на хора

traffikОбучение на местни специалисти от помагащите професии /психолози, социални работници, обществени възпитатели/ се проведе през уикенда във Велинград. Семинарът е част от проект ”Превенция на трафика сред младите ромски момичета от община Самоков – необходимо настояще, неизбежно бъдеще”, реализиращ се от Фондация СКЦ в партньорство със Сдруженията Партньори – Самоков и „О рома“ и подкрепен финансово от Германския комитет „Световен ден на молитвата“.

Целта на обучението беше горецитираните професионалисти да бъдат допълнително обучени, за да разпознават симптомите на явлението ”трафик на жени и момичета” и да могат да оказват на поставените под заплаха да станат негови жертви адекватна и навременна подкрепа. Всички участници се обединиха около твърдението, че трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез трудова и сексуална експлоатация.

Най-застрашени групи са децата и младежите, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите ситуации и могат да бъдат лесно манипулирани и превърнати в жертви на трафик. За да се сведе до мининум последното на местно ниво, специалистите от помагащите професии детайлно разгледаха и дискутираха темите за показателите на явлението трафик; идентифицирането и подкрепата на деца, жертви на трафик и интервюирането на деца, потенциални жертви на трафик.

В резултат на двудневното акцентиране върху тези теми те обогатиха знанията и уменията си за ефективна работа срещу трафика на жени в три области: превенция, лобиране и подкрепа. Сподели се и опитът на екипа до момента от работата с целевата група /момичета от ромски произход на възраст 12–13 години, потенциално застрашени от попадане в трафик поради ниския си образователен и социален статус/ и как представителките на последната се отнасят към темата.

           В края на обучението участниците се обединиха около това, че на местно ниво са много малко инициативите, които са насочени къмосъзнаване на насилието и особено на трафика на хора като нарушение на човешките права. Работата по превенция на насилието и трафика не трябва да бъде прекъсвана, тя трябва да стане един от приоритетите в работата с деца, тъй като на всички вече е ясно, че превенцията е най-добрата закрила на детето.

За повишаване ефективността на борбата с трафика на хора са нужни и повече усилия за синхронизиране на взаимодействието между институциите и организациите на ниво община, работещи особено в защита на децата. Ето защо се обсъдиха бъдещи партньорства между участниците в посока – прилагане на ефективни превантивни мерки сред децата на местно ниво.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close