Самоков

Единствен кандидат и 810 лева без ДДС наем на Панорамното кафе в крайречната зона

Анелия Балабанова

810 лв. без ДДС ще бъде месечният наем на Панорамното кафе в новоизградената крайречна зона. Тя изглежда доста по-нормално на фона на предложените 4 240 по време на търга, проведен през месец май. За да не се повтори отново същата ситуация – много кандидати, които след предложена космическа цена един по един да се отказват, общинското ръководство взе решение обектът да бъде сложен повторно на тезгяха, този път след проведен конкурс. Той се състоя днес, проведен от комисия с председател Васил Сайменов – зам.-кмет. Определената с решение на ОбС-Самоков цена беше 800 лв., а единственият кандидат – фирма „Петков-Варошкин” ООД, представлявана от Петър Варошкин предложи с 10 лв. повече.

Заведението, обект на внимание по време на проведения търг представлява едноетажна сграда със застроена площ 106 кв. м. Същата разполага със зала за посетителите с площ 60.97 кв.м. с бар и 43 седящи места. Включени са и два санитарни възела, единият с възможност за достъп на лица с увреждания. Също така кухненски тракт /11.78 кв.м/ и склад /7.51 кв.м/. Интериорът на сградата позволява осигуряването на удобна, практична и функционална експлоатация. Обектът е с атрактивен външен облик – плосък, бетонов покрив със съответните изолации, фасадите са с топлоизолация, обработени са с бяла и цветна мазилка и частична облицовка с дялан камък. Към Панорамното кафе е изградена мембранна тента със застроена площ 163.00 кв.м., която позволява пред обекта да се разполагат маси и столове за сервиране на открито. Към настоящия момент заведението не разполага с необходимото обзавеждане и оборудване, които да обезпечат работния процес и с цел нормалното му функциониране бъдещият наемател трябва да осигури такива.

Първоначално определената цена за наемането му, съгласно решение 814 на ОбС – Самоков от 23 март 2017 г. също беше в размер на 800 лв. без ДДС и 5-годишен срок на експлоатация. При проведеното наддаване наемната цена набъбна петорно до космическите 4240 лв. След отказването на спечелилия кандидат  – „Миги бел” ЕООД процедурата беше отменена с цел да се премине към конкурс. Важно изискване към кандидатите е да притежават опит/минимум 3 г./ в областта на управление на заведения за обществено хранене и развлечения. Той се доказва с представена декларация и удостоверения  и други документи, издадени от институциите по безопасност на храните за осъществяване на дейности в ЗХР. 18 хил. лв. е предвидените инвестиции, заложени в офертата на „Петков-Варошкин” ООД за обзавеждане и оборудване на кухнята и 20 хил. лв. тези за градината, включващи маси, сепарета и др. Размерът на инвестициите, които  ще се вложат в обекта са едно от задължителните условия, които кандидатите трябваше да представят. Също така да дадат и предложение за работните места, които ще подсигурят за срока на договора. В конкретния случай става въпрос за шест позиции. По отношение на концепцията за стопанисването и функционирането на обекта ще се заложи най-вече на малките детайли, които на моменти са изключително важни. Панорамното кафе е с целогодишен режим на работа и предвидена възможност за детска анимация, провеждане на тематични мероприятия и развлечения на лица от различни възрасти. Предстои да бъде сключен договор. За съжаление обаче се появиха коментари, че най-благодатния период за посещение на парка е пропуснат

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close