Седмицата

Европейски пари за млади фермери

RilaАнелия Балабанова

Агенцията за регионално развитие на Рила, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието организираха в понеделник информационна среща във връзка с реализацията на подмярка 6.1 от Програмата за развитие на селските райони, предлагаща стартова помощ за млади земеделски стопани. Подобни срещи са проведени в Долна баня и Костенец. Предвижда се кандидатите – млади фермери да  получат подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика. „За нас е важно да видим какъв ще е интересът сред присъстващите” – коментира Камелия Радева – председател на Управителния съвет на АРРР.  Десислава Йонкова от Националната служба за съвети в земеделието разясни подробно изискванията към кандидатите, подготовката на проектите и бизнес плановете.

Кьм датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани, да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция. Не са допустими за подпомагане кандидати, които не са активни земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 хиляди евро. Същата се предоставя за максимален срок пет години, а изплащането се извършва на два етапа.

Всички, които са пропуснали срещата, ще имат възможност да зададат своите въпроси в изнесената приемна, в Общинска служба „Земеделие”, от 10 до 12 часа, в сряда – 17 юни. На тях и съвместните партньорства с Местните инициативни групи /там, където ги има/ и общинските администрации ще се разчита за постигане на една по-широка платформа за развитие. „В 5-10 човека, начинаещи млади фермери, да предизвикаме интерес за нас ще бъде успех” –  заключи Камелия Радева.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close