ИнтервюЛичностиОбществоРегионални

Д-р Красимира Ковачка: „Болницата в Самоков е стратегическа и трябва да се борим за нея”

Анелия Балабанова

Бъдещето на общинските болници прикова общественото внимание в началото на месец януари. С протести в София и на различни други места в страната, медицинските специалисти опитаха да кажат, че има проблеми и те поставят под изпитание съществуването на голяма част от лечебните заведения. Червената лампичка свети все по-ярко с всеки изминал ден. В тази връзка са и направените предложения, които очакват да получат адекватен отговор. Надеждите са чрез Националното сдружение на общините те да придобият гласност. Въпреки превратностите, болницата в Самоков успява да се утвърди като най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването за Софийска област. Какво предстои през 2018 г., в навечерието на 140-годишнината от основаването на лечебното заведение  – отговорите от управителя д-р Красимира Ковачка.

Д-р Ковачка, вече сме в първите дни на 2018 г. Каква очаквате да бъде тя за Вас и болницата?

Всеки човек посреща новата година с нова надежда, цели и задачи като очаква по-добри резултати. В началото на 2018 г. първото, което стои пред болницата е подготовката за сключване на договор със Здравната каса. Това трябва да стане в срок до 30-ти април 2018 г. Очакваме във връзка с дискусиите, засягащи общинските болници, за които се ангажира много Националното сдружение на общините /НСОРБ/, да се помисли по-сериозно за статута, бъдещето и работата им. Изготвили сме предложения, които чрез кмета на общината искаме да предоставим на НСОРБ. Правим го и във връзка с цените на клиничните пътеки, по които работят общинските болници, касаещи дисциплини като педиатрия, вътрешни болести, кардиология, неврология и хирургия. Това са пътеки, които в момента имат цени 200, 400, 800 и много рядко някои от пътеките в хирургия стигат до 2 000 лв. да речем. Като се има предвид цените на клиничните пътеки в частните болници, които избират по кои от тях да работят, а също така и в университетските болници, разполагащи с високи технологии, ние реализираме по-ниски приходи въпреки големия оборот на болни, който имаме именно поради ниските цени на клиничните пътеки. Не трябва да се забравят и социалните функции на болницата. Има бездомни хора, социално слаби, неосигурени, които ние ги приемаме и лекуваме, защото тези хора не могат да останат на улицата. Второто наше предложение е относно отпадането на лимита. Противоречиво е една болница да е търговско дружество и в същото време да има ограничения в нейната дейност. На фона на увеличението на минималната работна заплата на 510 лв. от 1-ви януари 2018 г., това ще доведе до финансова нестабилност на всички общински болници. Не може да имаш ограничен приход и да ти се увеличи разхода. Увеличението на минималната заплата ще коства около 198 хил. лв. допълнително за цялата година за нашата болница. Ако не отпадне лимита, това ще затрудни нашата работа. Надяваме се предложенията, които се правят от МЗ и Здравната каса да намерят и някакво разрешение. И това не касае само нашата болница, а всички общински лечебни заведения. Направили сме и предложение за промени в стандартите. Знаем, че в България вече има абсолютен недостиг на специалисти като кардиолози, педиатри, ендокринолози, хирурзи и не може една клинична пътека да налага задължителното изискване за определен брой лекари когато знаем, че в цялата страна броят на лекарите намалява и един лекар трябва да работи в няколко болници, което води до влошаване качеството на медицинската услуга. По този начин всички са недоволни – и пациентите, и лекарите, и медицинските специалисти. Друго наше предложение е чрез държавния бюджет общините да получат средства поне за издръжката на своите болници, защото например тази на нашата е около 300 хил. лв. годишно. Като се имат предвид промените в цените на газ, ток и вода, които не са константни величини този размер само се повишава, той не се намалява. В момента Общината няма как да ни осигури тези финансови средства, затова нашето друго предложение е те да дойдат чрез държавния бюджет в общините като целево подпомагане на общинските болници. Ако ние получим тези пари, болницата ще бъде в доста добро и стабилно финансово състояние. Ще можем да реагираме за мотивацията на персонала и повишаване качеството на медицинската услуга.

Вече започна обсъждането на общинския бюджет за 2018 г.. Кои са нещата, които касаят конкретно МБАЛ-Самоков?

Ние сме изразили съгласувано с колегите от болницата необходимостта на МБАЛ-Самоков от два апарата по хемодиализа и родилна маса за АГ отделението. Тези предложения са съгласувани с доц. Ненчев за отделението по хемодиализа и д-р Спасов за Родилно отделение и сме ги заявили –  при финансова възможност от страна на Общината те да ни бъдат закупени. Също така планираме да бъде направен ремонт в кардиологичното и неврологично отделение. Стана традиция всяка година Общината да ни ремонтира по едно или две отделения чрез Общинското предприятие „Строителство, ремонти и озеленяване”. По този начин бяха обновени част от Родилното отделение, извън проекта и отделението по хемодиализа. Сега по план са кардиологията и неврологичното отделение. Това предстои да бъде дискутирано. Отделно предстои преразглеждане на работните заплати в болницата и Колективния трудов договор, тъй като условията се променят и ние трябва да бъдем адаптирани към тях. В тази работна група, за която вече съм пуснала заповед ще поканим задължително представители от Общински съвет и общинска администрация, за да могат да бъдат изготвени критериите, по които да се определи работната заплата. Тя трябва да отговаря на квалификацията и нивото на компетентност на съответния служител. До края на месец януари това ще бъде приключено. Приготвяме се с отчета и анализа на МБАЛ-Самоков за дейността през 2017 г., който ще предоставим на Община Самоков до края на месец февруари във връзка с отчетите пред Общинския съвет. Това е,  което си поставяме за цел в началото на годината

През 2017 г. има новоназначени лекари, закупен апарат от Общината за лабораторията. Това повишава дейността ни и аз вече съм изготвила искане до РЗОК, чрез нея до НЗОК за увеличаване бюджета на МБАЛ-Самоков. За 2017 г. усвоихме на 100 % лимита, предоставен от Здравната каса. Реализирахме и надлимитна дейност от над 70 000 лв., която не е заплатена и която ако се заплати ще подобри още повече финансовото състояние на лечебното заведение. Ако получим тези средства, те ще отидат за допълнително финансиране на работещите в болницата. МБАЛ-Самоков завърши годината с един добър резултат, без абсолютно никакви задължения към контрагенти и просрочени задължения.

 

Общински болници като тази в Самоков трябва ли да получават допълнителна субсидия с оглед на стратегическото им значение и това, че лекуват хора от съседни общини. Знаем, че имате пациенти от Костенец, Ихтиман, Долна баня, които обслужвате…

Здравната карта е тази, която трябва да определи общинските болници във всяка област в зависимост от броя на населението, което обслужват, заболеваемостта в конкретния район, наличието на курортни селища. В София област Самоков е стратегическа общинска болница и трябва да се борим да бъде допълнително подкрепена чрез държавния бюджет. На този етап законово това не е решено.

Ще съумеете ли да ги задържите специалистите, защото някои от тях са на втори трудов договор при вас?

В България вече всички лекари са на два договора. Това не е притеснително. Имаме и такива, които са на основен договор – доц. Добромир Гочев, проф. Енчо Савов. Анестезиолозите, които дойдоха от Правителствена болница – д-р Секуловски, д-р Симонска са на два договора. Но и в София да работят пак ще са на два договора. Това не е притеснително, а нормален процес. Както лекарите, които работят в болницата и поликлиниката. Знаете, че имаме допълнително още четирима анастезиолози. На втори трудов договор са още д-р Николай Николов и д-р Венцислав Димов – лекари в ОАИЛ. Назначени са също така двама рентгенови лаборанти и един кинезитерапевт. Можем да се похвалим, че получихме още два апартамента в близост до болницата, в които са настанени наши служители.

Продължавате ли да държите на стажантската програма, която инициирахте заедно с Общината?

Да. Дори правим още една смела крачка – преговори и постъпки за разкриване на паралелка в ПГ по туризъм. Чисто административно търсим пътя, по който може да стане това. В момента се обучават две медицински сестри във Факултета по обществено здраве. Подсигурили сме допълнително на едната работа по граждански договор в болницата. Очакваме след две години да имаме още две сестри. Като цяло обаче интересът беше много слаб. Положиха се огромни усилия и се надяваме, че резултатът ще бъде по-добър ако има такава паралелка към професионалната гимназия. Ако предположим, че тази паралелка е от 20 човека, от тях поне 1/3 ще могат да останат. Човек започва да усеща интереса когато започне да се занимава с определена дейност. Въпреки трудностите няма да се откажем, напротив. Правим следваща крачка и считаме, че това е един от начините ние, самоковци, да си решим проблема. Да, той е национален, но не можем да чакаме някой друг да ни го решава. На местна почва правим всичко възможно, което законът ни позволява, за да запазим болницата.

Какво си пожелавате в личен и професионален план?

През новата година дейността на болницата да бъде успешна, да подпишем максимален рамков договор. До момента работим по 100 клинични пътеки, ще се постараем да ги запазим и увеличим. Също така да привлечем нови млади лекари. Иска ми се в пилотната програма да не запишем две, а минимум пет ученички. Действително лимитите да отпаднат и да мотивираме хората, защото по този начин те ще влагат повече сили и енергия. Това от своя страна ще рефлектира върху качеството на медицинската услуга. Болницата разполага с прекрасна база, спечели много проекти и извървя един дълъг път. През тази година ни предстои юбилей – 1878 г., когато е открито първото лечебно заведение до 2018 г. – 140 години. Трябва да отпразнуваме този дълъг път на промени в нашия сектор и това че с общи усилия успяхме да запазим общинската болница и то в стабилно финансово състояние.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close