Слайд категория

Д-р Александър Златанов – новият шеф на РЗИ-София област: „Животът и здравето на хората са ключови за съдбата на нацията”

RZIПродължаваме да ви срещаме с интересни хора от Самоков, които по една или друга причина са намерили поприще и реализация извън родното си място. Те не са никак малко, а следващото попълнение в този своеобразен списък е Александър Златанов. Той е лекар по образование с придобити специалности по хирургия, здравна култура, завършени обучения по здравен мениджмънт, трудова медицина, както и Свищовския икономически Институт ,,Димитър А. Ценов”. Професионалният му път започва като медик в ,,Спешна помощ“ – Самоков. Работил е още в Поликлиника – Боровец, хирургичното отделение на болницата в Самоков и Центъра за спешна медицинска помощ – Софийска област. В настоящия момент е директор на РЗИ-София област. Темата за здравето е винаги актуална и засяга абсолютно всички. В последно време обаче секторът е белязан от множество сътресения, минаващи под знака на несъстоялата се здравна реформа. За тези и други неща – приоритетите в работата и проблемите разговаряме с д-р Александър Златанов.

Д-р Златанов, може ли да кажете по какво стечение на обстоятелствата оглавихте РЗИ?

Подадох необходимите документи и след няколко проведени разговора бях назначен със заповед на здравния министър д-р Таня Андреева. Разговорите бяха за това как да се обедининят усилията на институциите, за да заработи системата на здравеопазването по- добре. Също така какви мерки да се предприемат от страна на Регионалната здравна инспекция по отношение контрола върху медицинските дейности. Осъществяването на държавната здравна политика на територията на областта, контролът по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, контролът върху заразните болести, както и някои други въпроси бяха обсъдени и е много приятно усещането, когато разбереш, че се търси наистина решение на проблемите, че целта е дългосрочна и няма нищо общо с краткосрочния фанфарен ефект от бързи и необмислени действия.

Представяли ли сте се някога в тази роля?

Да съм се представял в тази роля? Интересното е, че не съм се замислял по този въпрос досега, но и няма значение. Важното е човек да е добре подготвен за ролята, както Вие употребихте тази дума, важно е също да са налице решителност, самочувствие и цел, а другото е работа.

Какво мислите за реализацията в и извън Самоков?

Обширен въпрос с много аспекти. Ако става дума за моята реализация, не съм имал за цел тя да бъде само в Самоков или да бъде непременно на друго място. В живота на човек се случват неща, които в малка или голяма степен повлияват последващото му развитие. Всички ние сме в ситуации, които предполагат вземане на определени решения и много често сме поставени пред избор, даже да не искаме сме принудени да го правим постоянно и резултата от взетите решения определя и реализацията на човек, както и къде тя да се осъществи. Както и Вие виждате, днес обществените процеси са толкова динамични, животът протича на висока скорост и е съвсем естествено човек да не се ограничава само в рамките на родния си град, в някои случаи даже в рамките на собствената си държава. Но човек винаги се връща, налице е някакъв регионален патриотизъм, съществува връзка с близки и познати и желание да направи нещо за града си. Смятам също, че Самоков е добър град за реализация във всички случаи – поне за начало на такава, налице са всички предпоставки за това.

В каква посока ще се осъществява сътрудничеството между РЗИ и МБАЛ-Самоков?

Като че ли ,,сътрудничество“ не е точната дума за взаимоотношенията между тези два субекта. Регионална здравна инспекция – Софийска област осъществява държавната здравна политика на територията на областта и е контролен орган – функциите и произтичат от нормативната уредба. Това, което съм си поставил като цел, е да направим необходимото да се оказва достатъчна и добра медицинска помощ на хората от община Самоков. РЗИ извършва подробен анализ на състоянието към момента и сме предприели съответните мерки, за извършване на някои необходими корекции. Това е наложително и поради факта, че настъпва туристическият сезон и се очакват туристи не само от Европейските страни. Концентрацията на хора от различни части на света изисква засилен реален контрол и гарантиране на медицинските услуги, както на местното население, така и на туристите. По отношение на каквато и да е подкрепа за местната болница смятам, че въобще такъв въпрос не стои – та аз съм от Самоков, подкрепа винаги ще има каквато е необходима, в рамките на законовите норми.

Кои са актуалните проблеми, пред които сте изправени в момента?

Проблеми колкото искате и все актуални. Дейността на РЗИ е свързана с опазване здравето на хората. Какъвто и проблем да възникне, даже и малък на пръв поглед, щом е свързан със здравето значи е актуален и не търпи отлагане. Мисля, че най-голямото богатство на една страна са хората и най-важното е живота е здравето им, а грижата и мерките, които се предприемат са ключови за съдбата на нацията. И за да бъда честен с Вас ще ви кажа, че знам възможностите на РЗИ, но каквито и да са те ще ги насоча в тази посока. И вместо да се говорят големи думи мисля, че е по добре да се вършат малки неща, но ежедневно и с постоянство и хората да усещат една постоянна работа и решаване на съществуващи проблеми. Това е начинът да се създаде доверие в институциите – в конкретния случай към РЗИ. Важно е хората да усетят в наше лице че има загриженост, ангажираност и че това което правим е от полза на всички. В момента има здравни заведения в областта в тежко финансово състояние. Не може хората да бъдат оставени без добра възможност за лечение и се стараем да се справим с проблема. Имаме огнища на хепатит, насочили сме усилията си към овладяване разпространението на заразата. Следим внимателно движението на бежанците от Сирия, както и здравния им статус и поддържаме готовност за действия да ограничим евентуален здравен проблем. Сигурно знаете, че на територията на областта се намират ендемични райони за някои заболявания, знаете, че има такива с рискови производства и налични исторически замърсявания. Това са райони на постоянно наблюдение от наша страна. Конкретно за община Самоков сме изработили програма и планували конкретни задачи за извършване на контрол върху ВиК мрежата в района на к.к.Боровец. Редно е да кажа, че с инициативата е запознат и областният управител г-н Иванов и е налице пълна подкрепа от негова страна. Провел съм среща с управителя на ВиК – г-н Маринов, за да има готовност за отстраняване на установените нередности веднага.

Проблеми се появяват постоянно, хората сигнализират за нередности, даже наскоро решихме такъв в с. Ярлово. По сигнал на местен жител извършихме проверка на зоната на водохващането на селото, установихме нередности и веднага служителите на ВиК дружеството ги отстраниха. По-добре е да не се допуска възникването на проблеми и превенцията е приоритет в работата ни. Създаваме и изпълняваме програми точно в тази посока. Някои от тях са национални, други местни и съобразени със спецификата и необходимостите на регионите. Те са свързани с: контрола върху заразните болести, лабораторен контрол на факторите на жизнената среда, опазването на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите и други с не по-малко значение.

Недостигът на средства няма как да не се отрази на всяка дейност, но в рамките на настоящата година сме направили необходимите разчети и финансовите средства са разпределени така, че по никакъв начин дейността на РЗИ няма да бъде затруднена.

Лекари, пациенти и финансиращите органи винаги имат търкания и така е не само в България, а навсякъде. Тук нещата са по-остри, поради видни за всички нас причини – недобро финансово състояние на държавата – голяма част от хората са с ниски доходи, висок процент здравно неосигурени българи, труден преход на преминаване от една здравна система към друга и вече осезаема липса на медицински кадри – предимно лекари. Ако ме питате за решение, то в никой случай това не е краткосрочно и изолирано от останалите обществено – политически и икономически проблеми на държавата. Необходима е дългосрочна програма с ясни цели и изключително сериозен контрол по изпълнението им. Това, с което трябва да се започне в настоящият момент е прецизен контрол по изразходване средствата за здраве. Необходимо е изместване на приоритетите и засилено финансиране за профилактиката и извършването на качествена доболнична и спешна помощ. Но това е един по-обширен въпрос и не може да се каже в няколко изречения, може би в някакъв следващ разговор и само по въпроса бих могъл да Ви разкажа за вижданията си.

Мисля, че от разговора ни дотук са ясни и приоритетите ми – работя, за да стабилизираме системата и да имаме добре функциониращи болници, медицински центрове, лични лекари и звена за оказване на спешна медицинска помощ, както и реални мерки по засилване профилактиката на здравето на хората на територията на областта. Сигурен съм, че предстоят, но те няма да дойдат просто ей така – необходимо е усилието на цялото общество за това.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close