Самоков

ДФ „Земеделие” одобри проекта за дългоочаквания ремонт на Читалището

Анелия Балабанова

На 1-ви октомври започнаха работа творческите колективи и школи към Читалище-паметник „Отец Паисий – 1859”. По това време сцената се настаняват групите и съставите-участници в двата традиционни фестивала – на старата градска песен, който и тази година премина при доста голям интерес и поредното издание на „Театър без граници”,  което ще се проведе от 23 до 28 октомври.  „Стараем се да създадем възможно по-добри условия за работа” – коментира председателят Стоян Пашов, приканвайки талантливите  хора на Самоков, желаещи да се изявят да заповядат в читалището. Голямата новина, която той съобщи в присъствието на местните медии е, че започва дългоочакваният ремонт на сградата.„През този програмен период нашата община беше включена в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. Ние подготвихме проект във връзка с подмярка7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малки по мащаб инфраструктури, който беше внесен за кандидатстване на 1-ви октомври 2016 г. През септември тази година получихме положителен резултат от Държавен фонд „Земеделие”. Миналата седмица на 10-ти октомври подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 390 791.07 лв”. – обяви още той. Отпуснатата сума включва 61 800 лв. за ремонт на дограмата, 97 700 лв. за ремонт на фасадата, 220 443 лв. покривни работи, 10 хил. строителен надзор и управление на проекта. Това, което най-общо се предвижда по отношение на покривната конструкция е подмяна на ламарината с медна такава, която да изтрае повече време. Ремонтът на фасадата включва изкърпване на участъците, в които мазилката е нарушена. Също така възстановяване на изпадали орнаменти и направа на циментови замазки по терасите.

Читалището е паметник на културата от местно значение и фигурира като такъв във временен списък от 1978 година за паметниците на културата с местно значение в Софийска област. Поради тази причина нищо не може да бъде променяно по външната фасада. Не се допуска подмяна на формата, допълнителни откривания, закривания, промяна на прозорци, врати и т.н.. „Всичко трябва да се запази, включително и характерния зелен цвят на сградата” – поясни Стоян Пашов. Предстои обявяването на обществена поръчка, което трябва да стане в четиримесечен срок от подписването на договора – до 10.02.2018 г. Важно изискване към фирмите, които ще участват в нея е да са лицензирани за работа по паметници на културата. Възстановяването ще се прави при максимално спазване на вида, какъвто е придобило читалището след ремонта от 1981 г. Самият проект е преминал през съгласуване като на последващ контрол по линия на Института за недвижимо културно наследство подлежат и всички ремонтни и възстановителни дейности, предвидени в проекта. Целият период за изпълнение на договора е тригодишен, което означава, че до 10-ти октомври 2020 г. трябва да е завършено всичко по външния ремонт на читалището.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close