Самоков

Дуалното обучение – спасителният изход за ПГ по туризъм и професионалното образование

Анелия Балабанова

Очакванията и перспективите пред образованието в ПГ по туризъм и професионалното обучение като цяло бяха обсъдени по време на поредна работна среща. Тя се проведе в сградата на Община Самоков в присъствието на кмета Вл. Георгиев, зам.-кмета Люба Кленова, Снежана Дамянова – гл.експерт „Образование, младежки дейности и спорт”, хотелиери и преподаватели от училището. „Искаме да се набележат конкретни мерки” – заяви във встъпителните си думи Люба Кленова. След това в последвалата дискусия присъстващите се опитаха да изяснят причините, довели до наблюдавания своеобразен парадокс. Бизнесът масово изпитва глад на кадри, а в същото време училището има затруднения при приема и последващата реализация на своите възпитаници. „ От дълги години имаме добри отношения с ПГ по туризъм. Приемаме с отворени врати младежите, но те не остават” – сподели Благовестка Томова. Всички се обединиха около мнението, че комплексни са обстоятелствата, които водят до подобен резултат.

Една от основните са делегираните бюджети и следствието от тях – борбата за всеки един ученик. Изразът, който често се споменаваше е, че нещо трябва да се промени. Борислава Хаджийска – преподавател в училището изрази своето виждане, че изходът е в дуалното обучение, обединяващо учене и практика. Самоковското училище вече прави опити да въведе такова, но това няма как да се случи без подкрепата на работодателите и Общината. „Авторитетът на професионалното образование на национално ниво е доста спаднал и един от приоритетите е интересът към него да се повиши” – обобщи тя като цитира мнението на министър Красимир Вълчев. В тази връзка е и идеята да се завиши приемът в професионалните гимназии. Б. Хаджийска информира каква е към момента ситуацията в ПГ по туризъм. За настоящата учебна година се наблюдава свръхприем с по 29 деца и допълнителен брой желаещи. В голямата си част обаче те са представители на определен етнически етнос, което в определени случаи се явява проблем по една или друга причина. От общите усилия зависи да бъде избегнат пътя на сегрегацията. Също така да се помисли как да се повиши мотивацията на учениците. Една от стъпките затова е да се покаже красивото лице и другата страна на туризма.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close