ОбществоРегионални

До 30-ти юни е удължен срокът за подаване на годишните данъчни декларации

Самоков 365

В края на месец април 2020 г. изтече срока за подаване на годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи получени през 2019г.       Петър Захариев от Териториалната агенция на НАП информира за ново важно изискване на закона. То е, че от 2020г. всички самоосигуряващи се лица, включително и земеделските стопани следва да подават ГДД само по електронен път с ПИК /персонален идентификационен код/ или квалифициран електронен подпис. Издаването на ПИК се извършва във всеки териториален офис на НАП след подаване на заявление по образец и получаването е лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Издаването на ПИК , както и всички други услуги на НАП са безплатни.       Към 30 април 2020г. 12 627 лица от Софийска област са подали ГДД за 2019г., като от тях 10 141 са подадени по електронен път.

Във връзка с въведеното извънредно положение, Народното събрание прие законови промени, с които се удължи срокът за подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО от юридическите лица до 30 юни 2019г. В този срок следва да се заплати и дължимият корпоративен данък по ГДД за 2019г. До 30 юни 2020г. могат да се подават и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ от едноличните търговци, включително плащащите патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци. В същия срок следва да се плати и дължимият данък, определен в подадената ГДД. Тези лица следва в срок до 30 юни да подадат и осигурителна декларация образец № 6 в която да декларират общия размер да дължимите осигурителни и здравноосигурителни вноски за 2019г.

Ако желаят да ползват отстъпка от 5 % върху данъка си за довнасяне, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, следва да подадат ГДД и да внесат дължимия данък в срок до 1 юни 2020г.      Задължително изискване за ползване на отстъпка или данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ е лицето да няма изискуеми публични задължения към момента на подаване на декларацията. НАП напомня, че при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства и определените задължения в подадена ГДД, лицата имат право еднократно в срок до 30 септември да подадат коригираща ГДД.

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close