ОбществоРегионални

До 30-ти септември хотелиерите трябва да са с регистрирани профили

Самоков 365

Полезна информация за хотелиерите – считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Във връзка с внедряването на Единната система за туристическа информация е необходимо лицата, извършващи дейност в местата за настаняване да се включат в нея и подават данни като регистрират свои профили. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация  на https://esti.tourism.government.bg.

Със заповед № Т-РД-04-10/11.06.2019г.  на Министъра на туризма е утвърден нов образец на регистър за настанените туристи, съгласно чл. 116, ал. 2, т.3 от Закона за туризма (образецът се изтегля от ЕСТИ). След въвеждането на ЕСТИ, от 01.10.2019г. отпада ежемесечното задължение на хотелиерите за подаване на информация към Национален статистически институт, към МВР за настанените чуждестранни туристи и подаването на справка-декларация за реализирани нощувки към общините. След 01.10.2019 г., всички лица, които извършват туристическа дейност в местата за настаняване, без да са осъществили връзка с ЕСТИ и не водят регистъра, съгласно изискванията на чл.116 от ЗТ, ще се считат за нарушители.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close