ОбществоРегионалниСамоков

Детските градини в Самоков отварят врати от днес

„Самоков 365“

Детските градини в Самоков отварят врати от днес, това стана ясно в края на май месец с издадена заповед от страна на кмета Владимир Георгиев. Здравното министерство публикува подробни указания как да се организира приемането на децата и работата на персонала в детските градини и ясли.

Целта на разписаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини и ясли в условията на разпространение на коронавирус инфекцията. Преди започването на работа едно от предварителните изисквания бе родителите да заявят присъствие на децата, като изискването е те да бъдат до 12 в група, каквото е разпореждането от страна на Министерство на здравеопазването.

Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Отговорно лице за изпълнение на заповедта е гл. експерт ОМДС Снежана Дамянова, а контролът е възложен на инж. Бранимира Бодурова – директор ХДЕТТОС.

Припомняме част от мерките.

– Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

– Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец.

– За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква
представянето на медицински бележки.

– Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

– Очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца.

– Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен
график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време. Ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла.

– Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго
упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

– От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

– Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата

Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли е ясно, че спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно. Дистанция обаче трябва да има между персонала и родителите.

По отношение на хигиената се очаква:

Всички помещения ще се проветряват често за поне 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;

Дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно, на тоалетните поне два-три пъти дневно, на маси, столчета и други повърхности най-малко два пъти дневно.

Играчките ще се мият с топла вода и сапун поне два пъти дневно. Няма да се допускат плюшени играчки.

На децата ще се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които ще се почистват непосредствено след всяка употреба.

На децата ще се осигурява лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично

Ще се разделят площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи. Уредите за игра и пейките на площадките ще се дезинфекцират поне веднъж дневно.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close